Succesvolle transformatie vereist een integrale benadering


De impact van technologie op ons werk en dagelijks leven, niemand kan er meer omheen. Groot of klein, internationaal of lokaal, privaat of publiek, organisaties zien de noodzaak om de kansen van technologie te omarmen. Keerzijde is dat deze kansen ook risico’s met zich meebrengen.

Iedereen altijd en overal online

Veel sectoren zijn al veranderd door digitale transformatie; nieuwe spelers met andere businessmodellen zetten de toon. Van het bestellen van een taxi tot het boeken van reizen, van de verhuur van appartementen tot het luisteren naar muziek en het kijken van films. En dat is nog maar het begin. Want de mogelijkheden en toepassingen van technologie, zoals het gebruik van data, IoT, cloud, robotisering en artificial intelligence nemen in rap tempo toe. Zowel organisaties als consumenten zijn altijd en overal online, kunnen gemakkelijk online bestellen en veilig betalen. Processen en werk worden steeds verder geautomatiseerd en dat biedt vergaande mogelijkheden voor data-analyse en process mining. Het gebruik daarvan helpt om grillig consumentengedrag te voorspellen en daar tijdig op in te spelen. Die technologie brengt echter ook verantwoordelijkheden en risico’s met zich mee. En de enige constante is verandering.


Processen en werk worden steeds verder geautomatiseerd. Dat biedt vergaande mogelijkheden voor data-analyse en process mining.


Disruptief of geleidelijk

Digitale transformatie is niet alleen iets voor multinationals. Ook bij grote nationale bedrijven, in het mkb en in de publieke sector zal digitale transformatie de komende jaren veel zichtbaarder worden. Een goed besef van onderliggende maatschappelijke trends is essentieel om tot een digitale strategie te komen. Een strategie die inspeelt op het adequaat benutten van kansen die technologie biedt.

Tegelijk geldt dat digitale transformatie niet direct in élke sector zal zorgen voor vergaande disruptie. Veel digitale innovaties verlopen geleidelijk, met kleine stapjes. Maar zodra een kantelpunt (‘tipping point’) wordt bereikt, kan het heel snel gaan. Sluipenderwijs en geheel onverwacht, voor wie niet goed heeft opgelet.


Gevolgen voor bedrijfsprocessen

De keus voor digitale transformatie biedt voor elke organisatie kansen. Bijvoorbeeld voor het aanscherpen van de strategie en het optimaliseren van de bedrijfsvoering: bedrijfsprocessen kunnen goedkoper, efficiënter en klantgerichter worden ingericht. Deze processen zijn nooit losse elementen maar hangen nauw met elkaar samen. Digitaliseer je het ene proces, dan heeft dat direct implicaties voor andere processen. Die moeten dan ‘mee’ in de digitaliseringsslag om tot een succesvolle en evenwichtige transformatie te komen. Digitale transformatie kan daarom ook alleen slagen bij een integrale en gecoördineerde aanpak, waarbij organisaties de vaak grote impact op medewerkers en klanten actief moeten meenemen.

Daar komt bij dat digitale transformatie voor elke organisatie in toenemende mate een voorwaarde is om talent aan te trekken. Veel professionals willen alleen werken voor een aantrekkelijke en innovatieve werkgever, die voorop durft te lopen in digitale transformatie en daar een heldere visie op heeft.


Stilzitten is geen optie. De noodzaak van digitale transformatie en optimalisatie is overduidelijk.


Urgentie voldoende duidelijk

Kortom, organisaties moeten technologische ontwikkelingen omarmen en digitaal transformeren. Stilzitten is geen optie. Zelfs volledig gedigitaliseerde bedrijven moeten blijven vernieuwen. Kijk bijvoorbeeld naar de impact die de AVG heeft op een bedrijf als Facebook. Een volledige digitale omslag is misschien niet voor elk bedrijf nodig, en hoeft zeker niet van vandaag op morgen. Maar kunt u het zich permitteren om ermee te wachten? De noodzaak van digitale transformatie en optimalisatie is overduidelijk; hoe langer u wacht, des te groter de kans dat concurrenten of nieuwkomers u de loef afsteken. En niet meer ingehaald kunnen worden.

Meer weten over Digitale Transformatie?

Kijk dan op bdo.nl/digitaletransformatie

Liever doorpraten?

Neem dan contact op met kees.plas@bdo.nl