Oog voor alle
effecten op elk
aspect van uw
organisatie


In de visie van BDO helpt digitaal ondernemen bij het zoeken naar nieuwe producten en diensten, naar andere markten en naar nieuwe inkomstenbronnen. Maar ook bij het vergroten of zelfs handhaven van de ‘share of wallet’ bij bestaande klanten en de conversie van prospects naar nieuwe klanten.

Dat begint al met het maken van contact met zowel bestaande als nieuwe klanten. Daar komt de noodzaak van digitale transformatie al naar voren. Zo blijkt uit een Global Trends Study van consultant TCS, onderdeel van de Tata Group, dat 95% van 800 wereldwijd ondervraagde managers digitale technologieën als essentieel ziet om in contact te komen en te blijven met klanten.


BDO helpt organisaties de kansen van digitale transformatie maximaal te benutten. En houdt daarbij tegelijk en continu de risico’s in het oog.


Die risico’s zijn divers. Van cyberrisico’s tot voldoen aan nieuwe wet- en regelgeving, zoals op het gebied van privacy-issues en intellectueel eigendom. Van investeringen in technologie die uit de hand lopen tot medewerkers die de digitale omschakeling niet goed aankunnen, omdat het hen aan de juiste competenties, sturing of begeleiding ontbreekt. Organisaties die qua rendement sterk inboeten omdat zij zich niet doorontwikkelen of hun operationele model niet op orde hebben. Het tijdig voorzien van risico’s is voor BDO heel gebruikelijk; risicomanagement zit van oudsher in onze genen.


Het tijdig voorzien van risico’s is voor BDO heel gebruikelijk; risicomanagement zit van oudsher in onze genen.


Dat combineren we met een heldere blik op de kansen die digitalisering elke organisatie kan bieden. Daarbij onderscheiden we ons door een combinatie van technologische expertise en ervaring, diepgaande klant- en sectorkennis en vakinhoudelijke professionaliteit. Een drie-eenheid die borg staat voor een integrale aanpak van digitale transformatie.


Het BDO 360° perspectief op digitale transformatie

Succesvolle digitale transformatie vereist een gestructureerde en integrale aanpak. Hiertoe heeft BDO het ‘BDO 360° perspectief op digitale transformatie’ ontwikkeld, dat helpt om inzichtelijk te maken wat er binnen een organisatie speelt, in en tussen alle interne processen. Vanuit dit vertrekpunt kan men heldere doelen stellen en vervolgens efficiënt aan digitale transformatie werken. Op alle relevante terreinen.


De digitale transformatie van een organisatie wordt in onze visie gevormd door drie dimensies: een set van vijf ontwikkel-assen van digitale transformatie, de mate van ontwikkeling van de digitalisering van de organisatie en het interne executieniveau. De ontwikkel-assen staan niet los van elkaar, er is altijd sprake van een onderlinge samenhang. Dit betekent dat, zodra je start met de digitale transformatie van een van deze aspecten, dit automatisch gevolgen heeft voor een of meerdere van de andere vier aspecten. Per ontwikkel-as bepaalt de organisatie een toekomstbeeld en strategie. Deze vormen de richting voor de digitale transformatie.


We lichten hierna dit BDO 360° perspectief op digitale transformatie nader toe.

Integrale benadering absolute vereiste

Deze drie dimensies vormen de bouwstenen voor elke organisatie die digitaal wil transformeren. Er zijn uiteenlopende manieren om die omslag in gang te zetten. De meest zuivere vorm is dat een organisatie van de grond af aan een digitale strategie ontwerpt, op basis van de hiervoor vermelde aanpak, en vervolgens een ‘roadmap’ bepaalt voor de vijf ontwikkel-assen. In de praktijk begint een organisatie echter vaak eerst met een deeloplossing, zoals de implementatie van een ERP-systeem of het automatiseren van handmatige of foutgevoelige processen door robotisering. Dit raakt niet alleen de ontwikkel-as ‘IT’, maar ook andere ontwikkel-assen: zo moeten de medewerkers leren omgaan met het nieuwe systeem, merken de klanten dat ze sneller worden bediend en bekijkt de finance-afdeling het rendement van de ERP-investering.

Kortom, een integrale benadering is een absolute vereiste. Zeker waar het gaat om het digitaliseren van complete bedrijfsprocessen en businessmodellen. Dat is makkelijk gezegd, maar in veel organisaties vormt verkokering een belangrijke belemmering.


BDO helpt organisaties een heldere, digitale strategie te formuleren die aansluit op de fasen van ontwikkeling van digitale transformatie. Met een integrale blik op vijf cruciale ontwikkel-assen en hun onderlinge samenhang. Ook bij de operationele uitvoering kan BDO organisaties bijstaan want wij hebben de ervaring om te bepalen welke aanpak het best aansluit en snel tot resultaat leidt. Wij kijken daarom altijd naar het geheel, ook als de focus van onze specialisten ligt op een deelgebied, denk aan het starten met proces mining, de opzet van een cyber-securityprogramma of de keuze voor data-analytics. Daarbij kunnen we zowel starten vanuit de strategische invalshoek, als vanuit de tactisch-operationele kant, ongeacht de ontwikkelfase van een organisatie of afdeling.In veel organisaties vormt verkokering een belangrijke belemmering.


BDO helpt organisaties een heldere, digitale strategie te formuleren die aansluit op de fasen van ontwikkeling van digitale transformatie. Met een integrale blik op vijf cruciale ontwikkel-assen en hun onderlinge samenhang. Ook bij de operationele uitvoering kan BDO organisaties bijstaan want wij hebben de ervaring om te bepalen welke aanpak het best aansluit en snel tot resultaat leidt. Wij kijken daarom altijd naar het geheel, ook als de focus van onze specialisten ligt op een deelgebied, denk aan het starten met proces mining, de opzet van een cyber-securityprogramma of de keuze voor data-analytics. Daarbij kunnen we zowel starten vanuit de strategische invalshoek, als vanuit de tactisch-operationele kant, ongeacht de ontwikkelfase van een organisatie of afdeling.

Meer weten over Digitale Transformatie?

Kijk dan op bdo.nl/digitaletransformatie

Liever doorpraten?

Neem dan contact op met kees.plas@bdo.nl