Feiten &
Cijfers

Flowers & Food 4.0

Om in 2050 wereldwijd 9 miljard mensen te voeden, moet de landbouwproductie met 50 tot 70% omhoog. Dat vereist optimaal gebruik van robotisering, big data en kunstmatige intelligentie. Is de sector daar klaar voor?

WAAR STAAN WE NU?

Mechanisatie groeit, digitalisering groeit sneller

Waarde per werknemer in euro’s in de voedselverwerkende industrie.


Bron: ING, CBS.

80%

van de nieuwe landbouwapparatuur is nu al geschikt voor precisielandbouw.

25%

brandstofbesparing bij controlled traffic farming, waarbij zo min mogelijk oppervlak wordt bereden om de grond minder belasten.

+7%

meer opbrengst bij gebruik van technieken die werken met een variabele poot- en zaaiafstand.

>50%

van de kleine akkerbouwers gebruikt automatische stuursystemen voor landbouwwerktuigen. Bij grote akkerbouwers is dat >95%.

€ 4,3

miljard minder is er in de afgelopen acht jaar in Nederland aan krediet verstrekt door de Rabobank, de grootste financier in de sector.

7-8 jaar

is de gemiddelde leeftijd van tractoren in Nederland; in sommige deelsectoren soms zelfs 15 jaar of ouder.

Bronnen: McKinsey, PwC, EC, Industry 4.0 in Agriculture, ABN Amro

Bronnen: Doorontwikkeling van de precisielandbouw in Nederland, Wageningen University Research (WUR), ING

DIGITALISERING

Waar gaat het heen?

14-18 miljard

is de omvang van de wereldmarkt voor agrarische robots in 2020.


26 miljard

Zoveel apparaten zullen er in 2020 met elkaar verbonden zijn.

4,1 miljoen

is het aantal datapunten dat een gemiddeld land- en tuinbouwbedrijf in Europa

in 2020 zal hebben.

0%* volumegroei

is de verwachting voor de Nederlandse agrarische sector in 2020, onder meer door droogte en prijsdruk.

* Geen grote innovaties in de

deelsector geregistreerd

in het jaar van meting (2016).

Bronnen: McKinsey, PwC, EC, Industry 4.0 in Agriculture, ABN Amro

WAT HOUDT ONS TEGEN?

Waarom wachten met investeren?

Effecten/opbrengsten zijn te onzeker

Personeel heeft niet de juiste opleiding

Machinepark ondersteunt het niet

Mijn bedrijf is te klein

Terugverdientijd is te lang

Bron: Doorontwikkeling van de

precisielandbouw in Nederland,

Wageningen University Research (WUR),


WIE LOOPT ER VOOR?

De ene sector in de land- en tuinbouw is sneller dan de andere in het toepassen van technologie.Waar zitten de meeste innovators, vroege volgers en late volgers?

Glastuinbouw

Akkerbouw

Varkensbedrijven

Pluimveebedrijven*

Melkveebedrijven*

Innovators: ondernemers die als eerste in de sector een vernieuwing hebben doorgevoerd.

Vroege volgers: ondernemers die bij de eerste 25% horen van bedrijven die een bepaalde procesvernieuwing hebben doorgevoerd.

Late volgers: ondernemers een of meer procesvernieuwingen hebben doorgevoerd, maar niet bij de eerste 25% horen.

Overig: ondernemers die of slechts zeer langzaam technologische innovaties doorvoeren.

* Geen grote innovaties

in de deelsector geregistreerd

in het jaar van meting (2016).

Bron: Wageningen University, 2017

Digitale Transformatie in de Flowers & Food sector

Lees de inspirerende cases in onze speciale uitgave

Meer weten over Digitale Transformatie?

Kijk dan op bdo.nl/digitaletransformatie


Liever doorpraten?

Neem dan contact op met

cees.uitbeijerse@bdo.nl