Familie &

strategie

Voor u ligt het zesde onderzoek naar familiebedrijven dat is uitgevoerd door het Erasmus Centre for Family Business in samenwerking met BDO en Rabobank. Het thema voor dit onderzoek – en daarmee voor deze special – is buitengewoon actueel maar staat desondanks bij veel familiebedrijven nog niet altijd hoog op de agenda. Het is een onderwerp dat menig dga/bedrijfsfamilie soms graag voor zich uit schuift omdat het gevoelig ligt, emoties oproept en onderlinge verschillen kan blootleggen. We hebben het over de familiestrategie. Familiestrategie is typisch zo’n onderwerp dat in veel familiebedrijven intrinsiek leeft, maar niet altijd voldoende aandacht krijgt. Ook de accountant en/of financier kunnen een bijdrage leveren in het bespreekbaar maken hiervan. Toch is het essentieel omdat uit het onderzoek blijkt dat het familiebedrijven veel kan brengen in geval van crises. De familiestrategie, bestaande uit de eigendomsstrategie en de eigenaarsstrategie, raakt aan grote vragen binnen de familie. Zoals: hoe kijken de individuele familieleden naar het bedrijf als vermogenscomponent en als onderdeel van hun levensvervulling? Waar willen ze naartoe? Wie wil welke rol, wie wil zijn/haar belang vergroten of juist verkleinen? De familiestrategie is in de praktijk vaak nauw verbonden met de bedrijfsstrategie, maar gaat in allerlei opzichten veel verder – en vooral dieper. Waarom is dat juist nu zo actueel? Uiteraard door de COVID-19-crisis die een deel van de bedrijven hard heeft geraakt. Maar na elke crisis volgt vrijwel altijd een periode van reflectie. De herwonnen rust na de hectiek werkt louterend, deze brengt ruimte en bezinning om na te denken over grote thema’s. Over betrokkenheid, over wensen, dromen en perspectieven. Familiestrategie is belangrijker dan ooit. Het heeft een enorme impact op de relaties in de familie én op de richting, ontwikkeling en toekomst van de onderneming. Het onderzoek toont aan dat het ten tijde van en na crises loont om duidelijke keuzes te maken. Zo bezien gaat dit rapport vooral over het creëren van nieuwe kansen! Wij wensen u veel leesplezier en vooral veel inspiratie en wijsheid bij het bepalen van uw familiestrategie voor de komende tijd.

Joost Vat Partner BDO Organisatieadvies/ Familiebedrijven

Mirelle Pennings Directeur Commercial Banking Rabobank