De 5 belangrijkste

conclusies

uit het onderzoek

Het Erasmus Centre for Family Business (ECFB) deed onderzoek naar het wel en wee van familiebedrijven tijdens en in de nasleep van economische crises. Uit hun bevindingen blijkt dat zulke crises belangrijke momenten zijn voor de familie om na te denken over de eigendom van het bedrijf. En daar vervolgens op te acteren.

Klik op onderstaande cijfers om de conclusies te lezen.

Wim Kuypers (76, 3e generatie),

commissaris bij Kuijpers