HET FAMILIEBEDRIJF ALS WERKGEVER

WINNEND

WERKGEVERSCHAP

Investeren in medewerkers leidt tot beter resultaat

Onderzoek naar het

werkgeverschap

van familiebedrijven

door Erasmus Centre for Family Business (ECFB)

in gezamenlijke publicatie met BDO en Rabobank