Een betere

werkgever

7

tips

De conclusie is helder: familiebedrijven kunnen veel doen om een betere werkgever te worden. In het belang van hun medewerkers, maar zeker ook in hun eigen belang! Maar hoe doe je dat? Op basis van de resultaten uit het onderzoek zetten we een aantal adviezen op een rij.

1

Laat die patriarchale structuur los

Van nature hebben veel familiebedrijven een patriarchale houding. De oprichter, in veruit de meeste gevallen een man, heeft een duidelijk stempel op het bedrijf gedrukt en met diens strategie is de onderneming succesvol geworden. Voor zijn nazaten en andere bestuurders ligt het voor de hand om die lijn voort te zetten: duidelijke leiding van bovenaf, en werknemers bijna behandelen alsof het je eigen kinderen zijn. Toch blijkt het verstandiger om een andere houding aan te nemen: werknemers meer vrijheid geven, en benchmarken met de management practices van niet-familiebedrijven. Ook voor nieuw talent wordt het familiebedrijf dan een meer aantrekkelijke werkgever.


2

Investeer in employability

Uit ons onderzoek blijkt dat familiebedrijven minder investeren in de ontwikkeling van hun werknemers dan niet-familiebedrijven. Zo is er minder vaak een actief loopbaanbeleid, worden er minder opleidingen aangeboden en wordt het loopbaanbeleid ook minder vaak aangepast aan veranderende omstandigheden. Het lijkt erop dat bij veel familiebedrijven de angst leeft dat ontwikkeling en opleiding geldverslindende bezigheden zijn, waarvan bovendien mogelijk een ánder bedrijf zal profiteren: vaardige werknemers zijn immers gewilde werknemers. Het is verstandiger om die angst los te laten. Meer investeren in employability leidt namelijk niet alleen tot een meer vakbekwaam werknemersbestand, het komt ook de prestaties van het bedrijf ten goede.


3

Besteed aandacht aan diversiteit, duurzaamheid en een veilige werkomgeving

Misschien is het niet zo heel verrassend dat familiebedrijven gemiddeld minder aandacht voor deze zaken hebben dan niet-familiebedrijven. Het ontbreekt immers aan aandeelhouders die eisen stellen op het gebied van diversiteit, duurzaamheid en mentale weerbaarheid, terwijl corporates de druk op dit vlak voelen toenemen. Maar ook hier is het voor familiebedrijven aan te raden om niet achter te blijven bij de eisen van deze tijd.


4

Investeer in kinderopvang en flexibeler werktijden

Deze best practice sluit mooi aan op de vorige. De klassieke taakverdeling van ‘vader die als kostwinner lange dagen maakt en moeder die thuis voor de kinderen zorgt’ komt steeds minder vaak voor. Niet-familiebedrijven lopen voorop met het aanbieden van meer flexibele werktijden voor hun personeel, of zelfs incompany kinderopvang. Ook hier geldt: de investering betaalt zichzelf hoogstwaarschijnlijk terug. Familiebedrijven kunnen hier een voorbeeld aan nemen.


5

Sta open voor een externe CEO

Familiebedrijven kunnen prima presteren onder leiding van de oprichter of een van zijn of haar nazaten. Maar ook het aanstellen van een professionele CEO van buitenaf heeft onmiskenbare pluspunten. Zo’n externe bestuurder bekijkt het familiebedrijf op een onafhankelijke manier en kiest gemiddeld vaker voor een werkwijze conform het ‘mobiliteitsmodel’. En dat rendeert.


“Laat de patriarchale structuur los, geef werknemers meer vrijheid”

6

Let op de keten

Familiebedrijven zijn vaak wat vatbaarder voor wat we ‘in-group denken’ kunnen noemen: ze doen de dingen graag goed voor hun eigen werknemers, maar de buitenwereld begint voor hen soms al bij de poorten van de onderneming. Niet-familiebedrijven hebben doorgaans een iets bredere blik; zij betrekken vaak de hele keten bij hun beleid als werkgever. En dat legt hen geen windeieren. Ook familiebedrijven doen er verstandig aan om in hun beleid de hele keten mee te nemen.


7

Koester je DNA

Tot slot een aanbeveling die voor veel familiebedrijven opbeurend zal zijn: verlies nooit de basis uit het oog. De wederkerige loyaliteit die veel familiebedrijven en hun werknemers ervaren, is goud waard. Het is zaak om die basis te koesteren en tegelijkertijd aandacht te hebben voor managementpraktijken die beter kunnen. Wanneer je als familiebedrijf de kracht van je afkomst en unieke bedrijfscultuur kunt combineren met een moderne invulling van het werkgeverschap, biedt dat een uitstekende basis voor een sterke positie op de arbeidsmarkt en optimale bedrijfsresultaten. En dat is zeker de moeite waard!