OVER

HET ONDERZOEK

De inzichten die in deze uitgave worden gerapporteerd zijn gebaseerd op twee recente studies van het ECFB. 

Deze studie is verricht door dr. Marc van Essen, universitair hoofddocent aan de Darla Moore School of Business van de Universiteit van South Carolina (Verenigde Staten; Marc.Vanessen@moore.sc.edu) en prof. dr. Pursey Heugens, hoogleraar en directeur van het Erasmus Centre for Family Business aan de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De data voor deze studie is afkomstig van verschillende secundaire bronnen, namelijk NRG Metrics (om familiebedrijven te identificeren en om de samenstelling van raden van bestuur en toezicht te achterhalen), Factset (financiële gegevens en controlevariabelen), en Asset 4 (indicatoren van werkgeversgedrag). Deze studie is origineel, maar repliceert enkele eerdere bevindingen van Neckebrouck, Schulze en Zellweger (2018), die het werkgeversgedrag van Belgische familiebedrijven in kaart hebben gebracht. In totaal documenteert deze studie het werkgeversgedrag van 2.875 beursgenoteerde ondernemingen tussen 2007 en 2015; in het onderzoek is niet gekeken naar niet-beursgenoteerde familiebedrijven. Wel zijn in het onderzoek naar Belgische familiebedrijven data verzameld over private ondernemingen; uit dit onderzoek is gebleken dat de resultaten voor beursgenoteerde familieondernemingen vergelijkbaar waren met die van niet-beursgenoteerde familieondernemingen. Dit gold voor zowel kleinere mkb-bedrijven als grote corporates. In dit onderzoek is sprake van een zogeheten ongebalanceerde paneldataset met in totaal 18.258 observaties (een ‘observatie’ is een meetpunt van het werkgeversgedrag van onderneming x in jaar y). Van deze observaties zijn er 5.073 geïdentificeerd als familiebedrijf (27,8%). In Nederland hebben wij het gedrag van 184 beursgenoteerde ondernemingen onderzocht, waarvan er 40 (22%) geïdentificeerd zijn als familiebedrijf. Een onderneming wordt in deze studie aangemerkt als familiebedrijf wanneer (de familie van) de oprichter nog aandelen in de onderneming bezit, of wanneer de oprichter, een directe afstammeling, of een ander familielid een zetel inneemt in de raad van bestuur of in de raad van toezicht van de onderneming (Anderson & Reeb, 2003; 2004). Belangrijk is echter om te vermelden dat onze resultaten stabiel zijn wanneer andere gangbare definities van het begrip ‘familiebedrijf’ worden gebruikt. Voor onze regressieanalyses gebruikten wij de robuuste en conservatieve fixed effects estimator, met fixed effects voor land, industrie en jaar. De achterliggende descriptieve analyses en de regressietabellen zijn desgewenst op te vragen bij de auteurs.Meer weten?

BDO en Rabobank werken veel samen met familiebedrijven. Daardoor weten wij niet alleen door onze kennis, maar ook uit ervaring welke thema’s er bij deze ondernemers spelen. Aan de hand van ons klantcontact maken wij inzichtelijk met welke diensten en specialisten we uw familiebedrijf het best kunnen ondersteunen. Neem voor meer informatie contact op met:


Drs. Joost Vat MFSME

Partner BDO

Organisatieadvies/ Familiebedrijven

Tel: +31 (0)30 284 99 60

joost.vat@bdo.nl


Drs. Mirelle Pennings

Directeur Corporate Clients Nederland,

Rabobank

Tel: +31 (0)88 723 01 98

mirelle.pennings@rabobank.com


Prof. dr. Pursey Heugens

Erasmus Centre for Family Business

Rotterdam School of Management,

Erasmus University

www.rsm.nl/people/pursey-heugens

pheugens@rsm.nl

Tel: +31 (0)10 408 20 05


Bronnen

Anderson, R.C., & Reeb, D.M. (2003). Founding-family ownership and firm performance: evidence from the S&P 500. The journal of Finance, 58(3), 1301-1328.


Anderson, R.C., & Reeb, D.M. (2004). Board composition: Balancing family influence in S&P 500 firms. Administrative Science Quarterly, 49(2), 209-237.


Neckebrouck, J., Schulze, W., & Zellweger, T. (2018). Are family firms good employers?. Academy of Management Journal, 61(2), 553-585.

Wilt u graag op de hoogte gehouden worden van relevante informatie voor familiebedrijven - en dan bedoelen we alleen van onderwerpen die u interesseren?