HOE KLOKHOLDING SCOORT
MET EIGEN ACADEMIE EN KENNIS ‘VAN BUITEN’

Een winnende

werkgever

Een moderne werkgever zijn en tegelijk de traditionele waarden van het familiebedrijf in ere houden, kan dat? Ja, KlokHolding uit Nijmegen bewijst dat het kan. Met een bloeiende onderneming als resultaat.

Aan het fris ingerichte kantoorpand in de Nijmeegse Kanaalstraat is niet meteen af te lezen dat de geschiedenis van KlokHolding (KlokGroep en Novaform) teruggaat tot 1922. Het is een open gebouw, vol glazen wanden, flexplekken en hoekjes die geschikt zijn voor overleg. Tweeënhalf jaar geleden verhuisde het bedrijf en werden de vestigingen in Nijmegen en Druten samengebracht in dit nieuwe kantoorpand. “Niemand heeft hier meer een vaste werkplek,” vertelt algemeen directeur Ton van de Klok terwijl hij door de gangen loopt. “Ik ook niet. Werknemers van dezelfde afdeling zoeken elkaar wel op, maar je zit niet meer aan een bureautje vast. Staand vergaderen, op de bank met een kop koffie wat dingen doorlopen: wij zien dit als de nieuwe manier van werken.”


Jezelf waarmaken
Het was de opa van Ton van de Klok die in 1922 bij zijn huis in Druten zijn eigen aannemersbedrijf oprichtte, Johan van de Klok, een echte vakman. In de jaren vijftig kwamen Johans vier zonen in het bedrijf. Na verloop van tijd overleed een van de zonen, twee andere werden door de vader van Ton uitgekocht. “Dat werd allemaal zonder gekrakeel geregeld. Het maakte de weg vrij voor de derde generatie,” zegt Ton. Zijn oudste broer John kwam als eerste in het familiebedrijf werken, gevolgd door zijn jongere broer Fons. Zelf werkte Ton eerst een aantal jaar bij een ander bouw- en ontwikkelingsbedrijf. “Daar leerde ik ongelooflijk veel van: jezelf waarmaken in een vreemde omgeving.”

Onder leiding van de derde generatie breidde KlokHolding vanaf de jaren negentig haar portefeuille uit. Het bouwbedrijf ging zich ook bezighouden met grondverwerving en projectontwikkeling, met name in woningbouw. Het bedrijf groeide daarna hard door. John deed op zijn 56e een stap terug en werd commissaris, Ton en commercieel directeur Fons vormen nu de directie, samen met enkele directieleden ‘van buiten’.


Individueel traject

Een echt familiebedrijf dus. Maar wel een bedrijf dat heel bewust openstaat voor ideeën van buitenaf, vertelt Ton van de Klok. “We willen echt voorkomen dat we daar blind voor worden. Iedereen die hier als werknemer binnenkomt, nodigen wij uit om met zijn of haar ideeën te komen. Wat zou jij anders doen? Ik ben 53 jaar, hier komen mensen van 25, 26 jaar binnen. Die denken heel anders dan ik. We vinden het heel belangrijk om daar naar te luisteren, daar worden we beter van. We willen die medewerkers ook alle kansen geven om zich bij ons te ontplooien.”


Om die reden wordt met de meeste werknemers een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) opgesteld. “De omvang daarvan is een beetje afhankelijk van de functie. Een realisatiemedewerker, vroeger noemden we dat timmerman, heeft een ander POP dan een trainee die van de universiteit komt. Die laatste krijgt een traject voorgeschoteld: je begint een halfjaar hier, dan een halfjaar daar, en dan ga je in die functie werken.”“WIJ HOEVEN NIET
IEDEREEN VAST
TE HOUDEN.
EEN BAAN
VOOR HET
LEVEN, DAT IS
NIET MEER
VAN DEZE TIJD”

Ton van de Klok

algemeen directeur KlokHolding

KlokSchool

Daarnaast is er KlokSchool, de interne academie. “Deze bestaat nu een jaar of zes,” zegt Ton. “Een keer per jaar stellen we daarvoor een programma op. Iedereen kan daarvoor input geven. Vervolgens bieden we cursussen aan die gegeven kunnen worden door eigen medewerkers – het hoofd juridische zaken, of het hoofd virtueel bouwer - of door extern deskundigen. Het is een manier om kennis te delen die anders vaak gefragmenteerd door het bedrijf zit. En het is goed voor de onderlinge samenhang: van vier tot zes ’s middags bijeenkomen, daarna samen een hapje eten. Veel werknemers doen hieraan mee. Onze filosofie is: als mensen hier binnenkomen, hebben ze al kennis opgedaan tijdens hun opleiding of ervaring bij een andere organisatie, maar ze kennen onze manier van werken nog niet. Als we onze mensen goed opleiden, hebben wij betere werknemers, en krijgen zij meer kansen om te groeien en door te stromen.”


De keerzijde is natuurlijk dat goed getraind personeel ook interessant kan zijn voor de concurrentie. Maar dat er soms werknemers vertrekken om hun carrière elders voort te zetten, vindt Ton van de Klok niet zo erg. “Wij hoeven niet iedereen vast te houden. Een baan voor het leven, dat is niet meer van deze tijd. Dat moet je helemaal niet meer willen. Wij geven mensen de ruimte, soms zeggen we na een jaar of vier, vijf: heb je niet de behoefte om eens verder te kijken? Natuurlijk wil ik goede, betrokken mensen graag behouden. Maar in de huidige tijd, waarin iedereen heel mobiel is, is het heel begrijpelijk dat sommige mensen na verloop van tijd een overstap willen maken.”“IEDEREEN DIE
HIER ALS
WERKNEMER
BINNENKOMT,
NODIGEN WIJ
UIT OM MET
ZIJN OF HAAR
IDEEËN TE KOMEN”

Ogen van buiten

KlokHolding wil ook op andere vlakken een werkgever zijn die jongere generaties aanspreekt, vertelt Ton. “Voor jonge mensen is salaris nog altijd wel een ding, maar lang niet meer het belangrijkst. Het gaat om betrokkenheid, genoeg kansen krijgen, flexibel kunnen werken. Dat laatste bieden we ook: de eersten komen hier rond halfzeven ’s ochtends voor de file binnen, de laatsten komen rond halftien en werken tot in de vroege avond. We propageren thuiswerken ook: geen vaste dag in de week, maar als je iets belangrijks moet uitwerken: doe dat vooral lekker rustig thuis. En als iemand vanwege een privékwestie een paar dagen thuis moet werken, kan dat ook. Alleen ‘buiten’, op de bouwplaats, begint de werkdag nog altijd om zeven uur. Dat is nu eenmaal de praktijk voor alle partijen met wie je werkt.”


Een open blik, je waar nodig aanpassen aan de omstandigheden of de veranderende tijdgeest. Ogen van buiten kunnen daarbij helpen, weten ze bij Klokholding. Daarom beschikt het bedrijf ook al jaren over een raad van commissarissen met daarin - naast Tons oudere broer John - mensen van buiten de familie. Ton van de Klok: “In vroegere jaren kon de rvc ons een spiegel voorhouden tijdens jaren van groei. Ik heb door schade en schande geleerd dat zulk advies heel nuttig kan zijn. Zelf wil ik altijd door. Vroeger, als ik vond dat ik een goed plan had, hoorde ik de rest niet meer. Nu luister ik beter en de commissarissen spelen daarbij een belangrijke rol. Zeker in deze tijd. Het bouwen digitaliseert, prefabriceren neemt toe, je kunt niet overal tegelijk op inzetten. In een snel veranderende wereld is het lastig keuzes maken. Externe deskundigen helpen daar enorm bij. Het is een klankbord, een spiegel die ons bij de tijd houdt.”


Niet kapot groeien

Bij het laatste medewerkerstevredenheidsonderzoek dat KlokHolding uitvoerde, scoorde het bedrijf een 7,8. “Ik denk dat veel mensen zich hier senang voelen,” zegt Ton. “Ze voelen zich verbonden aan het familiebedrijf. De jaarlijkse barbecue voor de medewerkers is altijd bij mijn broer in de tuin. Onze mensen zijn onderdeel van het familiegevoel. Al is het een uitdaging om dat gevoel erin te houden als je snel groeit. In drie jaar tijd zijn er tachtig nieuwe mensen binnengekomen en ongeveer twintig vertrokken. Hoe je die nieuwelingen erbij kunt betrekken en oudgedienden nog ‘thuis’ kunt laten voelen, zijn vraagstukken die volgens mij inherent zijn aan groei.”


Voorlopig is de groei er nog niet uit. De omzet groeit van 225 miljoen euro in 2018 naar verwachting in 2019 door naar ruim 270 miljoen. “Het zou zelfs harder kunnen gaan, we verkopen vaak ‘nee’. We willen het bedrijf niet kapot laten groeien. Het draait goed, de tevredenheid onder onze mensen is groot. We zijn trots op wat we hier hebben neergezet.”Joost Vat (BDO) en Mirelle Pennings (Rabobank) over KlokHolding

Joost Vat

partner BDO, gespecialiseerd in het adviseren van familiebedrijven

joost.vat@bdo.nl

‘KlokHolding is een mooi voorbeeld van hoe het moet. Een klassiek familiebedrijf, maar ze beseffen ook: de wereld ontwikkelt zich, wij moeten daarin mee. Als iemand bij ons weggaat is dat jammer, maar geen drama. En de externe raad van commissarissen vind ik verstandig. Dan houd je als familie wel de touwtjes in handen, maar het dwingt je ook om vragen te stellen aan mensen van buiten. Voor elk familiebedrijf is het een uitdaging: verloochen je afkomst niet, maar trap ook niet in de bekende valkuilen, zoals te veel afhankelijkheid van een of twee eigenaren, of bij werknemers meer waarde hechten aan loyaliteit dan aan kwaliteit. Familiebedrijven moeten zichzelf een spiegel durven voorhouden: wat zijn onze familiewaarden? Wat zijn onze doelen op lange termijn? En hoe moeten we dan met onze mensen omgaan, willen we die doelen bereiken? Ook wat dat betreft, is KlokHolding een mooi rolmodel.’

Mirelle Pennings

directeur Corporate Clients Nederland bij Rabobank

mirelle.pennings@rabobank.com

‘Werkgeverschap is van nature top-down gericht: goed werkgeverschap creëer je niet op de vloer. Het moet echt in de topman of ‑vrouw gebakken zitten. En dat is precies wat je bij Ton van de Klok ziet. Hij koestert het authentieke van zijn familiebedrijf, tegelijkertijd reflecteert hij heel duidelijk op hoe zijn bedrijf een goede en professionele werkgever kan zijn. Ton leidt een familiebedrijf, maar hij is ervan doordrongen dat er meer nodig is dan het familie DNA om succes te hebben: mensen met visie van buiten halen, werknemers de juiste kansen bieden, de luiken openzetten voor nieuwe technologische mogelijkheden. Dat zit in hem en dat maakt het ook geloofwaardig. Dat hij de aandelen graag binnen de familie wil houden en wil doorgeven aan volgende generaties, staat los van de eis dat er serieus geluisterd wordt naar mensen van buitenaf. Als je er zelf echt in gelooft, er ten diepste van overtuigd bent dat een dergelijke houding waarde toevoegt, dan zie je bij KlokHolding dat het werkt.’

Het Erasmus Centre for Family Business (ECFB) deed onderzoek naar werkgeverschap bij familiebedrijven. Als werkgever hebben die nog veel verbeterkansen, zo blijkt. Benieuw naar het onderzoek WINNEND WERKGEVERSCHAP?