Voor mkb-ondernemers is de personeelsadministratie vanouds een kostenpost. Met slimme digitalisering kun je echter veel tijd besparen én maak je je personeelsbeleid strategisch extra sterk. Dit zijn de trends.

PERSONEELSZAKEN

Een kwestie van strategie

Volgens personeelsfunctionarissen wordt PZ steeds belangrijker voor de strategie van de onderneming.

De HR-functie is leidend in de digitale transformatie van onze onderneming

Mijn rol is de afgelopen drie jaren meer strategisch van aard geworden

Mijn rol zal de komende drie jaren meer strategisch van aard worden

Bron: Service Now, The New CHRO Agenda (2018)

INFORMATIEVERZAMELING

Hoever mag de werkgever gaan?

55%

van de organisaties die aan HR reporting doen, zien positieve effecten daarvan in de vorm van beter inzicht.

Bron: Bright & Company (2017)

44%

van de organisaties die aan HR analytics doen, ervaren de positieve effecten.

Bron: Bright & Company (2017)

69%

van de bestuurders willen zo veel mogelijk informatie over medewerkers uit de beschikbare data halen.

Bron: HR Benchmark (2019)

75%

van de medewerkers wil persoonlijke data, zoals partner- en kindgegevens, niet met de werkgever delen.

Bron: HR Benchmark (2019)

EEN WEB VAN DATA

Dit zijn de interessantste datasets om aan uw personeelsadministratie te koppelen

Verzekeraars

Automatische update verzuim- en pensioenverzekeringen scheelt tijd voor mutaties en verkleint foutrisico.

ERP en Salarisadministratie

Geeft inzicht in hoe personeelskosten zich verhouden tot omzet en winst.

Weersverwachting

Helpt personeelsplanning afstemmen op verwachte drukte/klandizie.

Handelsregister

Maakt zichtbaar waar in Nederland passend personeel werkt.

Openbare plattegronden

Automatische update verzuim- en pensioenverzekeringen scheelt tijd voor mutaties en verkleint foutrisico.

Bron: Monte Media

PEOPLE ANALYTICS

62% van de organisaties zet people analytics in voor HR-professionals

Analyses op heden

voor tactische

besluitvorming

Rapportages op verleden

voor operationele

besluitvorming


Analyses op toekomst

voor strategische

beslissingen


Bron: McKinsey & Co (2016)

HOE AUTOMATISEERBAAR IS FINANCE?

Veel Finance-taken zijn ook met computers uit te voeren: 40% is volledig en 41% gedeeltelijk automatiseerbaar. Dit zijn de quick wins.

Bron: Service Now, The New CHRO Agenda (2018)

Meer weten over
Digitale Transformatie
en uw medewerkers?

Lees boeiende business cases en verhalen
van onze HR-specialisten in het magazine

image

Deel deze pagina via