Grote
verwachtingen

CHRIS VAN DEN HAAK
Voorzitter Branchegroep Zorg van BDO

Er wordt veel verwacht van horizontaal toezicht (HT); de nieuwe vorm van systeemcontrole. Dat betekent dat in de samenwerking tussen zorgverlener en zorgverzekeraar een risicogedreven systematiek wordt opgezet die het mogelijk maakt om vooraf de kwaliteit van declaraties te borgen. Minister Bruins heeft HT al aangeprezen als het duizenddingendoekje dat zowel de administratieve lastendruk als de daarmee gepaard gaande kosten als sneeuw voor de zon zal doen verdwijnen.


Maar voor het zover is, zijn we weer een paar jaar verder. En ondertussen is er ook kritiek te horen. HT zou niet zomaar voor elke organisatie zijn weggelegd. Her en der hebben bestuurders het gevoel dat het hen ‘door de strot wordt geduwd’ en voor met name kleinere organisaties zou het een brug te ver zijn.

Wij zijn groot voorstander van horizontaal toezicht. Vandaar deze editie van Dossier. We interviewen voorlopers, spreken met audit-managers die de systeemkant van dit proces hebben gefaciliteerd en maken uitstapjes naar gemeenten en care met de vraag of zij van plan zijn dezelfde beweging te gaan maken.


Maar we staan ook stil bij het feit dat er – wil HT een positieve businesscase worden voor uw organisatie – in het proces daarnaartoe aandacht zal moeten zijn voor organisatieontwikkeling. Want dat op veel plaatsen de weg naar HT echt meer zal omvatten dan het implementeren van een compliance framework, daar hebben wij geen twijfel over.


Heeft u naar aanleiding van deze uitgave vragen, opmerkingen of suggesties. Aarzel niet mij te mailen via chris.van.den.haak@bdo.nl.

Chris van den Haak

Voorzitter branchegroep Zorg van BDO

DOSSIER als
printmagazine ontvangen?