‘Het draait om
vertrouwen’

Duco Stuurman, Gemeente Amsterdam

Duco Stuurman is stedelijk directeur sociaal van de gemeente Amsterdam en bestuurslid van het Netwerk Directeuren Sociaal Domein. Een platform voor kennisuitwisseling tussen directeuren van grote gemeenten met de portefeuille Maatschappelijke Ontwikkeling.

“Ons doel als gemeente Amsterdam is om de administratieve lasten die de zorg met zich meebrengt zo laag mogelijk te krijgen. En horizontaal toezicht is denk ik een probaat middel daarvoor. Maar we zijn daarin nog lang niet zo ver als de zorgverzekeraars en de ziekenhuizen.

Wat wij, anders dan de veel verderaf staande zorgverzekeraars wel kunnen, is het zo goed mogelijk vormgeven van het gesprek over met name de kwaliteit van de zorg. Daartoe raadplegen we meerdere partijen die met een bepaalde zorgverlener te maken hebben: cliënten, partnerorganisaties, woningcorporaties etcetera. Zo halen we informatie op over hoe een organisatie functioneert in de wijk. Dat is ook een soort borging vooraf.

We staan daarin niet stil. We zijn bijvoorbeeld een app aan het ontwikkelen waarmee mensen straks heel snel kunnen aangeven of ze tevreden zijn met de geleverde zorg of niet. Dan ga je vlot verschillen zien. En ondertussen werken we aan verdere automatisering en uitlijning van onze administratieve processen, wat meer datagedreven oplossingen mogelijk moet gaan maken.

Hoe dan ook draait het om vertrouwen. Dat is niets nieuws. Partners waarmee we al honderd jaar samenwerken staan wat dat betreft op een andere plek dan nieuwkomers in de markt. Die laatste vallen onder een strenger regime. Maar vertrouwen kun je verdienen.”

DOSSIER als
printmagazine ontvangen?