Internationale tewerkstelling:
do’s & don’ts

PETER BOS, Senior Manager BDO Belastingadvies in gesprek met MIGUEL VAN WIJCK, Senior Arbeidsjurist BDO Legal

Voorkomen is beter dan genezen. Als dat érgens geldt, dan is het wel in fiscale en arbeidsrechtelijke kwesties rondom internationale tewerkstelling. Je kan er flink de fout mee in gaan. Maar wie het vooraf goed regelt, kan er ook voordeel uit halen. Peter Bos, Senior Manager Belastingadvies bij BDO, en Miguel van Wijck, Senior Arbeidsjurist BDO Legal, belichten de do’s & don’ts bij het in dienst nemen van buitenlandse werknemers of het uitzenden van werknemers naar het buitenland.


Belangrijke thema’s

Bos: ‘Grofweg gaat het over vier fiscale onderwerpen: loonbelasting, sociale zekerheid, eventueel lokaal verschuldigde pensioenen en payroll, oftewel hoe er betaald wordt. En misschien nog een vijfde thema bij medewerkers van buiten de EU: het regelen van een verblijfs- en werkvergunning.’


Van Wijck: ‘De arbeidsrechtelijke situatie bij internationale tewerkstelling concentreert zich rondom de arbeidsovereenkomst. Daarin staan alle afspraken en geldende regels, inclusief die over arbeidsvoorwaarden, arbeidsongeschiktheid en contractbeëindiging.’

Zoektocht per land of regio

Bos: ‘Internationale tewerkstelling is een onderwerp waar steeds meer werkgevers mee te maken krijgen. Ongeacht of het over ‘inkomende’ of ‘uitgaande’ medewerkers gaat, de fiscale en arbeidsrechtelijke regels verschillen vaak sterk per land, buiten Europa, maar helaas ook binnen Europa. Er zijn zogenaamde coördinatieregels in Europa om te voorkomen dat een werkgever in meer dan één land sociale premies betaalt voor zijn mensen, maar op het gebied van loonheffingen zijn er alleen bilaterale verdragen die Nederland heeft gesloten met andere landen. Welke wetten en regels in welk land gelden, is een enorme uitzoekerij.’

Peter Bos is als senior manager bij BDO Belastingadvies gespecialiseerd in loonbelasting en internationaal belastingadvies. Hij beschikt over ruime ervaring in advisering aan grote en kleinere werkgevers, zowel op algemene en internationale loonheffingsvraagstukken als ook op het gebied van participatieregelingen voor werknemers.


Voorheen was Peter werkzaam als belastingadviseur bij Loyens & Loeff en tegelijkertijd mede-eigenaar van een kantoor voor belastingadvies en salarisadministratie.


Naast zijn baan is Peter betrokken als specialist internationaal belastingrecht en als specialist loonheffingen bij het Register belastingadviseurs en privé hartstochtelijk voetballer en - fan, coach en trainer van twee jeugdelftallen.


1997 Studie Register belastingacademie

1999 tot 2014 Belastingadviseur, Loyens & Loeff

2000 Mede-eigenaar kantoor voor belastingadvies en salarisadministratie

2017 Senior Manager Belastingadvies, BDO

‘Een werkgever wil dat zijn medewerkers kunnen doen waarvoor ze zijn aangenomen en zich niet hoeven bezig te houden met fiscale verplichtingen.’

PETER BOS

Welk recht is van toepassing?

Van Wijck: ‘Ook in rechtsstelsels zijn de verschillen per land groot. Maar in theorie kunnen werkgever en werknemer zelf bepalen welk recht van toepassing is op het arbeidscontract. Gechargeerd: een Nederlandse werkgever die een Belgische werknemer contracteert om in Nederland werkzaamheden te verrichten, kan Ghanees recht van toepassing laten zijn. In de praktijk gebeurt dit niet, te meer daar je niet zomaar allerlei beschermende aspecten uit het Nederlandse arbeidsrecht - met een relatief grote individuele ontslagbescherming - overboord kunt gooien. Laat ik het zo zeggen: je kunt voorsorteren. Doe je dat niet, dan geldt in de regel het arbeidsrecht van het land waar of van waaruit de werknemer de arbeid verricht. En voor iemand die voor zijn werk van hot naar her vliegt, kan het recht uit het vestigingsland van de werkgever van toepassing zijn.’


Boetes voorkomen, kansen pakken

Bos: ‘Het niet nakomen van verplichtingen leidt niet alleen tot naheffingen, maar ook tot soms forse boetes. Binnen Europa zijn de consequenties meestal financieel van aard. Maar in een aantal Afrikaanse landen geldt een uitreisbeperking: op het moment dat een Nederlandse werknemer geen stempel van de Belastingdienst kan tonen waaruit blijkt dat hij aan zijn fiscale verplichtingen heeft voldaan, mag hij het land niet uit. In enkele Aziatische landen staat er zelfs celstraf op, omdat het niet naleven van de fiscale wetgeving gezien wordt als doelbewuste ontduiking. Als je zo’n situatie moet oplossen, ben je als werkgever veel geld kwijt aan advies- en juridische kosten, maar ook aan uitval en zorg.’


Van Wijck: ‘Een goede voorbereiding is dus het halve werk. Bovendien stelt dat je in staat om een overeenkomst op te stellen met alle juridische en fiscale elementen er zodanig in verwerkt, dat die, plat gezegd, voor de werkgever zo goed mogelijk werkt.’

Miguel van Wijck is als Senior Arbeidsjurist verbonden aan de adviespraktijk van BDO Legal. Hij adviseert bedrijven en procedeert zo nodig over uiteenlopende arbeidsrechtelijke en sociaal-verzekeringsrechtelijke terreinen. Hij heeft een voorliefde voor het aandachtsgebied ‘ziekte en arbeidsongeschiktheid‘ en verzorgt over dat onderwerp met enige regelmaat cursussen aan klanten. Voorheen was Miguel onder meer werkzaam als adviseur voor diverse categorale vakbonden.

1994 Studie Rechten, Universiteit Leiden

1999 Rechtsbijstandjurist, Klaverblad Verzekeringen

2003 Arbeidsjurist, Copgroep

2007 Arbeidsjurist, BDO Advisory

2014 Juridisch adviseur Arbeidsrecht, Vijverberg Juristen

2016 Senior Arbeidsjurist, BDO Legal

Werkgeversbelang

Van Wijck: ‘Om een optimale arbeidsovereenkomst op te stellen heb je veel lokaal gerichte kennis van zaken nodig. Daarom is het fijn dat BDO in 160 landen over specialisten op dit gebied beschikt. Eén telefoontje en ik kan schakelen met de juiste man of vrouw, waar dan ook.’


Bos: ‘Een werkgever wil dat zijn medewerkers kunnen doen waarvoor ze zijn aangenomen en zich niet hoeven bezig te houden met fiscale verplichtingen. De werkgever ontzorgt zijn mensen, ook omdat deze vaak het eerste aanspreekpunt is voor overheden. BDO ontzorgt de werkgever en zorgt ervoor dat de ideale fiscale en arbeidsrechtelijke situatie gecreëerd is bij internationale tewerkstelling.’


Checklist: wel/niet doen

Bos: ‘Er is één don’t: onderschat dit aspect van internationaal ondernemen vooral niet. Het is geen simpele invuloefening. De do’s: Bepaal de kosten van de uitzending of inhuring en hoe die betaald moeten worden. Bereken wat de pensioenregeling van de werknemer kost. Organiseer en administreer de verplichte betalingen. En ga na, bij een langere duur van de uitzending of inhuring, of compensatie nodig is als gevolg van koersontwikkeling of koopkrachtverschillen.’


Van Wijck: ‘In het arbeidsrechtelijke traject zijn dit de do’s. Bepaal of de tewerkstelling permanent of tijdelijk is; gedetacheerde werknemers hebben namelijk een andere status. Analyseer hoe het Nederlandse arbeidsrecht zich verhoudt tot dat in het land van vestiging of inhuring. Stel een arbeidscontract op waarin de afspraken en geldende regels - fiscale positie, sociale premies, pensioenregeling, maar ook bijvoorbeeld verhuis- en verblijfsvergoedingen - helder zijn beschreven. Duidelijkheid aan de voorkant voorkomt ellende achteraf.’

Meer weten over fiscale consequenties bij internationale tewerkstelling: www.bdo.nl/fiscaleconsequenties


Meer weten over arbeidsrechtelijke consequenties bij internationale tewerkstelling: www.bdo.nl/arbeidsrechtelijkeconsequenties

Naast personele aangelegenheden zijn er ook fiscale aspecten om rekening mee te houden indien u internationaal gaat ondernemen. In ons Dossier Fiscaal leest u hier alles over. Zodat u goed voorbereid de grens over gaat: bdo.nl/dossierfiscaal