Looptijd 30%-
regeling wordt
verkort. Wat
betekent dit?

MARC VAN PEER
Partner Belastingadvies

Met ingang van 1 januari 2019 verkort het kabinet de 30%-regeling voor tijdelijke buitenlandse medewerkers van acht naar vijf jaar.


Wie tijdelijk een werknemer uit het buitenland aanneemt, mag voor deze medewerkers maximaal 30% van het loon belastingvrij vergoeden. Het gaat dan om een vergoeding voor de extra kosten die deze buitenlandse medewerkers maken om in Nederland te kunnen werken. Voorwaarde is wel dat de medewerker op jaarbasis minimaal € 37.296 bruto verdient en dat hij over specifieke deskundigheid beschikt die in Nederland schaars of niet aanwezig is.

‘Sinds 2012 hanteert de overheid overigens vooral de inkomensnorm’, zegt Marc van Peer, partner bij BDO. ‘Het bleek namelijk keer op keer lastig om aannemelijk te maken of een functie schaars was of niet.’


Vooral een werknemersregeling

De regeling is vooral een werknemersregeling. Marc: ‘Het is de buitenlandse medewerker die geen belasting hoeft te betalen over de eerste 30% van z’n inkomen. Maar sommige werkgevers maken nettoloonafspraken met hun medewerkers waardoor het voordeel naar de werkgever gaat. Sommigen kiezen er dan voor om het voordeel met de werknemer te delen.’

Afgezien van het feit dat met deze regeling 30% van het salaris niet belast is, mag de buitenlandse medewerker in kwestie er ook voor kiezen om in Nederland behandeld te worden als een buitenlandse belastingplichtige. Marc: ‘Dat betekent dat zo’n medewerker alleen belasting betaalt over het salaris, maar is vrijgesteld van vermogensbelasting. Ook dat is aantrekkelijk.’


Van acht naar vijf jaar

Het kabinet is nu van plan om de looptijd van de 30%-regeling per 1 januari 2019 te verkorten van acht naar vijf jaar voor zowel nieuwe als bestaande gevallen. Uit een evaluatie van onderzoeksbureau Dialogic blijkt namelijk dat circa 80% van de werknemers de regeling niet langer dan vijf jaar gebruikt. Diegenen die de regeling wel tot 8 jaar gebruiken vestigen zich doorgaans niet tijdelijk, maar langdurig in Nederland. En daar is de regeling niet voor bedoeld, zo concludeert het kabinet. Marc: ‘De aanpassing gaat er komen. Daar kunnen we helaas niets aan doen. We vinden het wel jammer omdat de regeling internationaal toptalent stimuleert om naar Nederland te komen. De meeste landen om ons heen hanteren ook de norm van vijf jaar, zo concludeert het kabinet. Maar des te meer reden om die acht jaar vast te houden, zou je denken. Daarmee kun je je als land onderscheiden. Bovendien levert de regeling extra belastingopbrengsten op. Die gaan nu verloren.’


‘We hopen op een overgangsregeling’

Fiscaal Nederland hoopt nu wel op een overgangsregeling. Marc: ‘Het zou redelijk zijn dat iedereen die voor 20 april 2018 gebruik maakte van de regeling – de dag dat het kabinet de wijziging impliciet aangaf – deze nog acht jaar mag gebruiken. Wie na deze datum aanspraak maakt op de regeling, mag deze dan nog slechts vijf jaar toepassen. De aanpassing komt namelijk niet als donderslag bij heldere hemel, maar was in juni 2017 al aangekondigd in het rapport van Dialogic. Daarom menen fiscalisten dat dit een goede overgangsregeling zou zijn. Zeker is dit nog niet. Dat horen we binnenkort.’


Lees hier het rapport ‘Evaluatie 30% regeling’ van Dialogic.


Overgangsrecht

Na publicatie van dit dossier is een overgangsrecht bekend gemaakt. Het voorgestelde overgangsrecht houdt in dat de 30%-regeling tot en met 31 december 2020 kan worden toegepast, voor zover de op grond van de huidige wet- en regelgeving voor de betreffende werknemer geldende looptijd niet is verstreken. Lees er hier alles over.

Meer informatie? Mail naar marc.van.peer@bdo.nl.

Naast personele aangelegenheden zijn er ook fiscale aspecten om rekening mee te houden indien u internationaal gaat ondernemen. In ons Dossier Fiscaal leest u hier alles over. Zodat u goed voorbereid de grens over gaat: bdo.nl/dossierfiscaal