VOORWOORD

Internationaal succesvol ondernemen

Internationaal zakendoen is vaak een spannend avontuur dat de ondernemer prikkelt om het beste uit zichzelf te halen. Prachtig, die handelsgeest zit in onze volksaard, Nederlanders zijn daar goed in.

Ondernemers die de grens overgaan, doen dat omdat ze groeikansen of nieuwe perspectieven zien. Maar rondom dat internationaal ondernemen spelen wel altijd zaken die de ondernemer kunnen afleiden van zijn/haar core business, en die goed geregeld moeten zijn om mogelijke problemen te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan arbeidsrechtelijke aspecten, aan de juridische context van een vestiging in het buitenland, aan fiscale kwesties en aan financiële zaken. Het zijn vaak lastige onderwerpen, juist omdat elk land eigen wetten en regels kent. Voor de ondernemer is het zaak niet alleen dat soort aspecten goed te regelen, maar vooral ook om de condities rondom het internationale ‘avontuur’ optimaal op elkaar af te stemmen, zodat u kansen kunt pakken.


Een goed advies is het halve werk. Het is zonde als u onnodig leergeld moet betalen. In dit dossier vindt u daarom meer informatie en advies, een inspirerende ondernemerscase, en ervaringen van onze specialisten op het wereldtoneel. Het afdekken van valutarisico’s bijvoorbeeld is iets waar menig ondernemer zich in verslikt. Onnodig, want er zijn uitstekende oplossingen om het risico van valutaschommelingen te minimaliseren. Of het financieren van de inkoop in een ander land: huisbanken stellen vaak grenzen aan de kredietverstrekking of eisen extra onderpanden, maar met name nieuwe aanbieders in de internationale geldmarkt kunnen de mogelijkheden van ondernemers juist verruimen, zónder onderpand en zónder frictie met de reguliere financiering.


Kortom, in dit dossier leest u hoe u goed beslagen ten ijs een internationale business kunt opbouwen en hoe u uw financiële armslag kunt verbreden. Laat uw buitenlandse activiteit geen zoektocht worden, gebruik de kennis en ervaringen van collega-ondernemers!

Luc Augustijn

Partner BDO Mergers & Acquisitions
E luc.augustijn@bdo.nl