TRADE FINANCE VERSCHAFT ONDERNEMER EXTRA ARMSLAG

Geen onderpand, alleen rentekosten

Soms kan er een lange tijd zitten tussen het aankopen en verkopen van goederen. Een bedrijf dat bijvoorbeeld producten in China inkoopt of laat produceren en die goederen vervolgens naar Nederland laat verschepen, kan met stevige druk op liquiditeit te maken krijgen. Extra financiering - naast het reguliere bankkrediet - kan de oplossing zijn.

Extra financiering bij internationaal zakendoen

Een bedrijf met gegarandeerde verkooporders krijgt doorgaans op basis daarvan een rekening-courantfaciliteit bij zijn huisbank, bijvoorbeeld ter hoogte van 60% van de portefeuille. Om boven dat percentage ook financiering te kunnen verkrijgen, zijn vaak extra zekerheden nodig (zoals meetekenen door de holding of een privéborgstelling). Dat is niet altijd wenselijk voor een ondernemer. Extra handelsfinanciering is daarom soms nodig om internationale bedrijfsactiviteiten te kunnen uitvoeren, of zelfs om groeiambities te kunnen realiseren.

Additionele kredietlijn

Trade finance biedt kortetermijnfinanciering, bedoeld voor ondernemers, zonder additionele zekerheden. Zo’n additionele kredietlijn bestaat naast de reguliere bankfinanciering en kan door de ondernemer worden gebruikt voor financiering van zijn voorraden, om bijvoorbeeld inkoopfacturen te betalen voordat de verkoopfacturen worden betaald. Zodra goedkeuring op een aanvraag voor trade finance is verleend, is de kredietlijn direct beschikbaar voor gebruik (zonder verplichting tot gebruik).

Geen onderpand, alleen rentekosten

Voor trade finance is geen onderpand nodig. Wel blijft de kredietnemer aansprakelijk voor de aangegane verplichtingen. De rente voor een kortetermijnfinanciering ligt wel iets hoger dan die op bancaire leningen. Maar naarmate een ondernemer vaker een beroep doet op zo’n additionele handelsfinanciering en een goede en betrouwbare betalingsmoraliteit laat zien, kunnen de kosten dalen. Het gebruik van de faciliteit is vrijblijvend; mocht minder geld nodig zijn dan vooraf was verwacht, dan is geen bereidstellingsprovisie verschuldigd.

Geen zekerheden, wel documenten

Hoewel er geen zekerstelling nodig is, moet de ondernemer wel aan voorwaarden voldoen en een aantal bedrijfsdocumenten overleggen.

Minimumvoorwaarden

  • Minimaal twee jaar actief
  • Voldoende eigen vermogen (per klant te bepalen en af te stemmen)
  • Omzet van minimaal één miljoen euro per jaar

Benodigde documenten

  • Recente jaarcijfers
  • Balansoverzicht, niet ouder dan drie maanden
  • Actueel overzicht van de inkoopfacturen
  • Actueel overzicht van de crediteuren en debiteuren
  • Prognose van de winst & verliesrekening
  • Organogram

Specialisten in de geldmarkt

BDO kan u assisteren met deze vorm van gestapeld financieren en u wegwijs maken op de internationale geldmarkt. Op basis van een krediet-informatiememorandum, waarin alle informatie over een onderneming staat die externe financiers nodig hebben, kunnen per bedrijf de mogelijkheden getoetst worden, passend bij de situatie van het bedrijf.


Wilt u er ook achter komen of uw onderneming in aanmerking komt voor trade finance en tegen welke condities? Wij doen graag samen met u de check op basis van bovenstaande voorwaarden.


Lees hier meer over financieringsoplossingen voor het mkb.

Behalve financieringsmogelijkheden zijn er ook personele aspecten om rekening mee te houden indien u over de grens zaken gaat doen. Zorg dat u goed voorbereid bent; lees ook het Dossier Personeel.