KANSEN ZIEN,
KANSEN PAKKEN

Een ondernemer en zijn adviseur vertellen hun verhaal

Wie over de grens gaat ondernemen, komt in een ander speelveld terecht. Juridisch, fiscaal, arbeidsrechtelijk. Belangrijk is ook het behoud van liquiditeit als in het buitenland wordt ingekocht of geproduceerd. Een ondernemer en zijn adviseur vertellen hun verhaal.


Eldohm BV produceert en importeert educatief elektronisch speelgoed, deels eigen merken, deels andere merken. In Nederland staat de hoofdvestiging (6 medewerkers), in Hongkong is het internationale handelskantoor (4 medewerkers) gevestigd, van waaruit de internationale transporten geregeld en gecontroleerd worden. Eldohm levert aan de groothandel en grote retailers in met name de Benelux. Pieter van den Bosch is (met zijn vrouw Bianca van den Bosch) oprichter-directeur, Natale Valente de adviseur namens BDO.

Druk op de liquiditeit

Van den Bosch: ‘Wij doen veel zaken in China. Dan heb je te maken met fiscale aspecten: waar zijn winsten belast, hoe zorg je dat je aan alle verplichtingen voldoet? En we hebben aandelen in andere bedrijven, in start-ups. Voor ons type handelsonderneming komt daar de financieringsproblematiek bij, want tussen de inkoop en betaling van goederen en de verkoop in de Benelux zit vaak een periode van zestig tot negentig dagen.’

Valente: ‘Dan ontstaat er druk op de liquiditeit van de onderneming. Dat kun je maar beter voor zijn, want je moet wel kunnen blijven leveren. De kredietfaciliteit van Eldohm was niet toereikend voor de snelle groei die de onderneming doormaakte, dus we moesten op zoek naar alternatieven.’


Financieringsoplossing

Valente: ‘BDO heeft een financieringsmemorandum opgesteld. Daarin staat alle informatie over een onderneming die een geldverstrekker nodig heeft. Dat is in de markt uitgezet en zo diende zich een mooie oplossing aan. Naast de huisbank van Eldohm hebben we met fintech-bedrijven Ebury en Spotcap de trade finance goed kunnen regelen.’

Van den Bosch: ‘Dan merk je dat je de internationale financieringsmarkt niet goed kent, en dat het netwerk van BDO veel meerwaarde brengt. Ik was aangenaam verrast door de kansen die het werken met Ebury en Spotcap biedt. Jonge mensen, flexibel, gedreven en proactief, in tegenstelling tot grootbanken, die vaak traditioneel, reactief en langzamer zijn. We hebben inmiddels ook termijncontracten voor het afdekken van valutarisico’s bij Ebury afgesloten.’

Regisseur met een netwerk

Valente: ‘Een ondernemer kan in dit soort situaties zelf ook ver komen, maar de vraag is of je dat moet willen. Zoals we de inkoopfinanciering voor Eldohm hebben opgetuigd, daar moet je de markt goed voor kennen. We hebben veel kennis en kunde in huis om ondernemers niet alleen te behoeden voor valkuilen en ze de weg te wijzen, maar om ze ook op het spoor van kansen te zetten. De expertise zit binnen onze organisatie verspreid, maar ik zorg er als regisseur voor dat de klant de perfecte oplossing krijgt aangedragen.’


Spannende markt

Van den Bosch: ‘Het is niet alleen kennis en kunde die ik belangrijk vind. Je moet elkaar ook begrijpen. En vertrouwen. Natale kent veel ondernemers die in vergelijkbare situaties zitten als wij: groei, druk op de liquiditeit, partijen die aankloppen voor een fusie of overname, waar moet je je op voorbereiden als je door de groei van de onderneming in een nieuwe league terechtkomt? Het is fijn om daarover te kunnen sparren met een deskundige.’

Valente: ‘Eldohm is actief in een spannende markt waar veel gebeurt, je moet voortdurend trends en ontwikkelingen in de gaten houden. Het voordeel van een organisatie als BDO is dat we dagelijks vanuit allerlei perspectieven in dit soort markten bezig zijn.’


Groeiambitie vormgeven

Van den Bosch: ‘Een adviseur moet ook zien waar onze potentie ligt en ons durven uitdagen.’

Valente: ‘Vaak ben ik aanjager van ambities. Ik zie soms eerder waar zich kansen aandienen.’

Van den Bosch: ‘Als je druk bent met de dagelijkse operationele business maak je te weinig tijd om na te denken over de toekomst. Ambitie hebben we genoeg. Met het huidige team verwacht ik in de Benelux nog 40 à 50% te kunnen groeien. Daarnaast willen we vanuit Eldohm International de productontwikkeling versnellen en meer aansturen op mondiale verkoop en distributie. In dat traject heb ik iemand nodig die proactief meedenkt.’


Mondiaal netwerk

Valente: ‘We hebben Eldohm ook in contact gebracht met BDO Hongkong. Zodra er meer specifieke kennis over financiering, fiscaliteit, personeelskwesties of de implementatie van strategische beslissingen vereist is - als Eldohm dus in een volgende groeifase belandt - dan kan een mondiaal netwerk als dat van BDO veel meerwaarde bieden.’

Van den Bosch: ‘Je kunt zelf het wiel uit proberen te vinden, maar als internationaal zakendoen complexer wordt - en die kant gaan we op - is zo’n netwerk cruciaal. Wij hebben eerder met een andere, grotere accountantsorganisatie gewerkt, maar het prettige van BDO is dat het over vergelijkbare kennis en expertise beschikt, maar ook persoonlijk en flexibel is.’


Tip voor ondernemers met internationale (groei)ambitie

Pieter van den Bosch: ‘Als ondernemer heb je snel de neiging om grote vraagstukken - groei, overname, koerswijziging - steeds weer voor je uit te schuiven. Niet doen! Stel vragen, begin bij je eigen netwerk en je zult zien, na drie, vier telefoontjes ben je al een eind verder. Ik breng dit dagelijks in praktijk. Het werkt echt.

Naast uw bedrijfsfinanciering zijn er ook fiscale kwesties om rekening mee te houden indien u internationaal gaat ondernemen. In ons Dossier Fiscaal leest u hier alles over. Zodat u goed voorbereid de grens over gaat.