HOE VERGROOT U UW FINANCIEEL BEREIK OVER DE GRENS?

BDO en RVO bieden advies en financiering

Loopt u vast met uw internationale ambities? Niet verwonderlijk, vinden Victor Verstappen van BDO en Koen Hamers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. ‘Er kan werkelijk van alles spelen.’


‘Ik begrijp de frustratie die veel ondernemers voelen als banken niet zo enthousiast blijken bij internationale ambities’, vertelt Victor Verstappen, Senior Manager Corporate Finance bij BDO. Hij doelt op ondernemers met de ambitie om kansen te benutten in het buitenland. Zij hebben financiers nodig, maar geldschieters zijn vaak terughoudend vanwege hoge risico’s zoals het gebrek aan grip op assets en kasstromen. Toch bestaan er mogelijkheden waar Verstappen juist enthousiast van wordt. ‘Heb je een mooie business case? De Nederlandse staat kan nét de wip zijn.’

Huiverige bank

Eerst maar eens een veelvoorkomende uitdaging schetsen. Als een ondernemer financiering zoekt voor een activiteit in het buitenland, dan treft hij een huiverige bank. Dat komt doordat de bank geen grip heeft op de activa die in het buitenland staan. Als diezelfde ondernemer zijn financiering wil aantrekken bij een bank uit het land waar hij naar toe wil, dan stuit hij op eenzelfde huivering. Die bank kent die Nederlandse ondernemer niet. In beide gevallen vinden banken zo’n financiering dus al snel te risicovol.


De twijfels kunnen een complexe aard hebben, aldus Koen Hamers, manager internationale bedrijfsontwikkeling bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). ‘Er kan werkelijk van alles spelen. Wij begeleiden nu een Nederlands bedrijf dat zwaar materieel verhuurt op Cuba. Nederlandse banken gaven niet thuis vanwege hun belangen in de VS. En in Amerika is Cuba een sanctieland. Alleen al om die reden haken banken af.’

Niet op maat

Verstappen kent meer impasses: ‘Bij tekort aan zekerheden (dekking) kan de overheid compenseren. Met het borgstellingskrediet (BMKB) staat de overheid (deels) garant voor bedrijven die de bank niet genoeg zekerheid kunnen bieden - onderpand, zoals gebouwen of machines. Alleen vereisen deze regelingen dat de activiteiten overwegend in Nederland plaatsvinden. De regelingen zijn niet op maat gemaakt voor buitenlandse aangelegenheden.’


Volgens Hamers van de RVO krijgen ondernemers die de grens over willen bovendien te maken met een soort marktfalen: ‘Het financieren van 1 miljoen euro kost banken net zoveel als het beoordelen van 10 miljoen euro. Een kleinere financieringsaanvraag past niet handig in het bedieningsmodel van banken. Bovendien moeten die banken rekening houden met Basel III-afspraken; financiering zonder zekerheid wordt zwaarder belast en langlopende leningen worden strakker gemonitord.’

Moeite doen

Bij internationaal zakendoen is het dus vaak zoeken naar optimale financiële oplossingen. ‘Je moet er echt moeite voor doen’, vertelt Verstappen. ‘Zulke extra inspanningen passen juist goed bij BDO. Wij bekijken het vraagstuk vanuit een multidisciplinair perspectief, hebben de kennis en zijn onderdeel van een internationaal netwerk. We zijn graag regievoerder voor ondernemers. BDO kent de obstakels, de bancaire mogelijkheden, de fiscale aspecten én de rol die de overheid kan spelen.’


Met dat laatste doelt Verstappen op stimuleringsmiddelen van de RVO. De RVO beheert twee fondsen die Nederlandse ondernemers helpen met investeringen in het buitenland. Het Dutch Good Growth Fund (DGGF) helpt Nederlandse mkb’ers die zakendoen in ontwikkelingslanden en opkomende markten. DGGF biedt steun in de vorm van leningen, garanties en participaties met terugbetaalverplichting. Hamers: ‘We kunnen bijvoorbeeld garantie geven aan een plaatselijke bank voor 60% van het deel dat lokaal wordt gefinancierd. Daarvoor kijken we scherp naar de bank, maar ook naar de plannen van Nederlandse ondernemers. Aan beide kanten moet vertrouwen zijn.’


Het Dutch Trade and Investment Fund (DTIF) is bedoeld voor Nederlandse bedrijven die willen investeren in (of exporteren naar) overige buitenlandse markten. Ook DTIF kent de 60%-regeling, maar dan onder voorwaarde dat een commerciële bank meedoet. Bovendien gaat DTIF bij voorkeur uit van garanties of co-financieren. DTIF én DGGF bieden allebei aanknopingspunten voor diverse financieringsstructuren, zoals orderfinanciering, trade finance of impact investments.


‘Doen jullie hierbij ook aan sanity checks?’, vraagt Verstappen aan Hamers. Hamers beaamt: ‘Ja, inclusief gevoeligheidsberekeningen. Soms huren we ook externen in, maar meestal kunnen we terugvallen op interne expertise. Eventuele kosten delen we soms met de ondernemer. Als we een due diligence willen zien, pakken we doorgaans zelf de rekening op.’


Een uitweg

Dat de RVO de Nederlandse staat vertegenwoordigt, zit ook wel eens in de weg, geeft Hamers toe. ‘Onlangs startten we met een investering in een viskwekerij in Ethiopië. Écht aid and trade. Maar het bleek dat de vissen levend van hun schubben werden ontdaan. Dus hebben we ons doen gelden; het moet op een dierwaardige manier.’ Maar vaak bieden de RVO-fondsen vooral een uitkomst. Hamers: ‘Onlangs wilde een Nederlands chocolademerk uitbreiden naar de VS. Cacao is vanuit Ghana en Ivoorkust onderweg. ‘Die varende voorraad moest gefinancierd worden, maar het is lastig voor banken om grip te krijgen op producten die vervoerd worden. Bovendien wilde de bank dat de opbrengsten snel terugvloeiden naar het bedrijf, terwijl de ondernemer het belangrijk vond om eerst de cacaoboeren te betalen. De banken wilden niet, dus stapten wij in.’


Verstappen kent die problematiek ook. ‘Een gemiddelde starter denkt dat cacao na 40 dagen wel in de supermarkt ligt. Maar dat loopt zomaar op naar 180 dagen. Wij proberen het subtiel te duiden, maar we zijn reële rekenaars en kijken secuur naar ambities, onderbouwing voor de businesscase en harde data. En we spreken de taal van de financiers. Dat maakt BDO een zinvol startpunt voor iedereen die denkt aan een vestiging in het buitenland of aan export.’


Victor Verstappen

Senior Manager Corporate Finance - Mkb Financieringsoplossingen

T (06) 38 53 89 40

E victor.verstappen@bdo.nl

RVO
Interview: Koen Hamers, Manager DGGF/DTIF
Contact: Corine Hofman-Wassenaar, Business Development Manager, T (06) 52 48 81 09

Naast uw bedrijfsfinanciering zijn er ook fiscale kwesties om rekening mee te houden indien u internationaal gaat ondernemen. In ons Dossier Fiscaal leest u hier alles over. Zodat u goed voorbereid de grens over gaat.