BEDRIJFSFINANCIERING BIJ INTERNATIONAAL ONDERNEMEN

Internationaal zakendoen: analyse vooraf

Wilt u internationaal ondernemen, dan heeft dit waarschijnlijk gevolgen voor uw bestaande financieringsstructuur. Financiering van internationale bedrijfsactiviteiten is complex. Oplossingen voor uw Nederlandse activiteiten zijn niet één op één toepasbaar.


Internationaal zakendoen: analyse vooraf

Lodewijk Kolfschoten en Mariëlle Ansems zijn beiden Senior Manager Mergers & Acquisitions bij BDO. In die rol hebben zij veelvuldig contact met klanten met internationale ambities en adviseren zij hen onder andere over hoe financieringsstructuren eruit zien. Kolfschoten: ‘Het is buitengewoon belangrijk om eerst goed in beeld te krijgen wat een bedrijf doet. En wat die internationale component dan inhoudt. Gaat het om buitenlandse klanten, productie op locatie in het buitenland of om leveranciers uit het buitenland? Dat maakt nogal wat uit voor de vragen waarop je een antwoord moet vinden. Een goede analyse is van groot belang en financiering van internationale bedrijfsactiviteiten is altijd maatwerk. Standaard oplossingen volstaan hier simpelweg niet.’


BDO start daarom altijd met een uitgebreide analyse van het bedrijf en de vraag van de klant. Regelmatig blijkt de vraagstelling van de ondernemer na zo’n analyse nog flink te veranderen. Ansems: ‘Zo’n uitgebreide analyse is een investering, maar die is het zeker waard. Het is beter om voor in het proces extra tijd uit te trekken, zodat je komt tot een goede formulering van de vraag. Bovendien voorkom je dat je achteraf moet concluderen dat de financier de verkeerde vraag heeft beantwoord. Het gevolg is dan dat de onderneming geen optimale financieringsoplossing heeft gekregen.’

Financiering buitenlandse activiteiten

Kolfschoten en Ansems zien dat ondernemers geneigd zijn om hun buitenlandse financieringsvraag te bekijken vanuit hun huidige financieringsstructuur. Echter, bij internationaal ondernemen gaan banken uit van hele andere factoren, zoals: welke lokale wetgeving van toepassing is en wat dit betekent voor de waarde van het pandrecht. Dit kan van invloed zijn op de financierbaarheid. Ansems: ’Hou er rekening mee dat banken niet zonder meer enthousiast zijn over het financieren van ondernemen over de grens. Heb je voor je Nederlandse onderneming zonder problemen financiering gekregen, dan betekent dat niet automatisch dat dit ook geldt voor het buitenlandse onderdeel.’

Cash Conversion Cycle

Wat financiering bemoeilijkt, is een langere Cash Conversion Cycle. De Cash Conversion Cycle (CCC) is een matrix die aangeeft hoeveel tijd een onderneming nodig heeft om aangekochte en geproduceerde goederen om te zetten in cash. Met andere woorden: de periode tussen de aankoop van de grondstoffen en de betaling van de factuur door de klant.


Hoe langer de CCC duurt, hoe meer kapitaal er vastzit. Dat kapitaal kan dan niet gebruikt worden voor andere doeleinden. Als een onderneming te maken heeft met enige vorm van internationaal zakendoen, zal dit deze cyclus verlengen en zit het kapitaal langer vast. Het extern financieren van een zo groot mogelijk deel van deze cyclus vraagt om maatwerkoplossingen.


Een langere CCC betekent namelijk niet alleen dat een ondernemer voor een langere periode geld nodig heeft. Maar ook dat de verschillende nationale wetten het vestigen van zekerheden ingewikkelder kan maken, waardoor banken niet zomaar in de financieringsbehoefte willen voorzien.

Passende bedrijfsfinanciering

Ansems: ‘Bij dit soort vragen maken wij een analyse: welke landen zijn betrokken, wie factureert aan wie, wanneer gaat het eigendom van goederen over, dat soort zaken. Met die analyse kunnen banken zich een beeld vormen van de activiteiten en de beschikbare zekerheden en beslissen of ze de financieringsvraag willen invullen.’ Kolfschoten vult aan: ‘Ons doel is om tot een financieringsstructuur te komen die passend is om de vraag in te vullen en past bij het businessmodel van de onderneming. Dat doen we uiteraard in nauwe samenwerking met de onderneming. De klant kent zijn business, wij kennen de financieringsmarkt.’


Ansems benadrukt dat BDO als objectieve adviseur de belangen behartigt van haar relaties, niet die van de bank, en dat er geen voorkeuren zijn voor bepaalde financieringsoplossingen. In die rol kan BDO voor een bank wel heel duidelijk maken wat de financierbaarheid is. Ansems noemt als voorbeeld een klant met activiteiten in Duitsland. ‘De bank wilde de limiet van de rekening-courant verlagen, omdat een groot deel van de debiteuren en voorraad buiten de zekerheid van de bank viel. Deze ondernemer zou hierdoor in de liquiditeitsproblemen komen. Met onze analyse kon de bank de positie van het bedrijf, de buitenlandse activiteiten en aard en kwaliteit van de zekerheden helder in beeld brengen. Resultaat was dat de bank besloot de faciliteiten niet in te perken maar juist uit te breiden.’

Advies BDO bij internationaal ondernemen

BDO koppelt de vraag van de klant aan passende partijen om zo een toekomstbestendige financiering tot stand te brengen die de strategie van de onderneming ondersteunt. BDO kan daarbij terugvallen op een uitgebreid netwerk in de financiële wereld. Wilt u meer weten over wat BDO voor u kan betekenen bij internationaal ondernemen? Lees meer informatie op onze website, of neem contact met ons op.

Lodewijk Kolfschoten

Senior Manager Mergers & Acquisitions – Debt Advisory

T (030) 284 98 61

E lodewijk.kolfschoten@bdo.nl

Mariëlle Ansems-van Mourik

Senior Manager Mergers & Acquisitions – Debt Advisory

T (030) 633 62 43

E marielle.ansems@bdo.nl

Naast uw bedrijfsfinanciering zijn er ook fiscale kwesties om rekening mee te houden indien u internationaal gaat ondernemen. In ons Dossier Fiscaal leest u hier alles over. Zodat u goed voorbereid de grens over gaat.