CASE ARCADIS

Ingenieurs
op digitale
expeditie


Ingenieursbureau Arcadis werkt aan duizenden projecten, in meer dan zeventig landen. Digitalisering vergroot de slaagkans van die projecten. Arcadianen gaan samen op expeditie om te leren van elkaars digitale ervaringen.

Met 27.000 medewerkers, betrokken bij meer dan 25.000 projecten over de hele wereld, is Arcadis is van veel markten thuis: van het ontwerpen van een nieuw metronetwerk in Qatar tot verbetering van de doorstroming van knooppunt Hoevelaken; van het ontwerpen van een bescherming tegen overstromingen in de Amerikaanse kuststad Norfolk, tot het project- en bouwmanagement voor een nieuwe terminal op Schiphol. Hoe pakt zo’n wijdvertakte, internationale organisatie als Arcadis de digitale transformatie aan zodat medewerkers niet overal hetzelfde wiel uitvinden? Onder meer door het in elk geval centraal en zo ‘hoog’ mogelijk binnen het bedrijf te organiseren, vertelt Stephan Ritter. De Duitser startte in 2013 bij Arcadis als CEO Europa, kreeg een jaar later alle digitale activiteiten in zijn portefeuille en is sinds vorig jaar Group Executive Innovation & Transformation. Zijn belangrijkste taak: de digitale agenda in de pas laten lopen c.q. vervlechten met de overallstrategie van Arcadis.Waarom is uw titel niet gewoon Chief Digital Officer?

Stephan Ritter: ‘Omdat ik veel meer doe dan dat. Naast de digitale transformatie ben ik ook eindverantwoordelijk voor strategie, fusies & overnames, duurzaamheid en ook marketing en communicatie; we hebben overigens wel een CDO, maar die rapporteert aan mij. Inderdaad, bij elkaar is het een breed portfolio, maar dat kan niet anders als je al je digitale activiteiten wilt incorporeren. Een voorbeeld? Als we bedrijven willen overnemen, doen we dat alleen als hun digitale strategie past in onze digitale transformatie. Maar ook in onze marketing en communicatie willen we ons positioneren vanuit onze digitale agenda; hetzelfde geldt voor ons duurzaamheidsbeleid.’


Stephan Ritter

Stephan Ritter (51) is sinds 2018 Group Executive Innovation & Transformation van Arcadis. De Duitse Ritter kwam in 2013 over van General Electric, waar hij uiteenlopende managementfuncties vervulde.

Waarom heeft Arcadis deze holistische benadering van digitalisering nodig?

‘Ons bedrijf is voortgekomen uit de Heidemij, een club van ingenieurs, architecten en andere techneuten. Die innoveren al decennia vooral vanuit wat ze kunnen, niet zozeer vanuit wat hun klanten willen. Die cultuur vinden we nu te risicovol. Dus daarom sturen we digitale transformatie centraal en holistisch aan, met name vanuit klantbehoeften.’


Wat verstaat u eigenlijk onder digitale transformatie?

‘Het gaat voor ons verder dan puur een technische transformatie, het is echt een transformatie van de hele organisatie. Daarbinnen onderscheiden we vier elementen: welke technologie kies je, wat doe je met de data die je genereert, wie laat je participeren in ecosystemen, en wat wil jouw klant c.q. de klant van jouw klant?’

‘We nemen alleen bedrijven over als hun digitale strategie

past in onze digitale transformatie’

Moet die digitale transformatie ook leiden tot meer efficiency in uw bedrijfsprocessen?

‘Ja, al is dat voor een dienstverlener als Arcadis minder belangrijk dan voor een industrieel bedrijf. Wij doen vooral in projectmanagement. Digitalisering kan ons wel goed helpen bij het analyseren van data uit lopende projecten, zowel intern als extern. Zodat we kunnen leren van fouten, eerder kunnen zien waar een project mis dreigt te gaan en efficiënter kunnen werken. Dat alles leidt tot betere uitkomsten voor onze klanten.’


Hoe krijgt u de medewerkers mee in de gewenste digitale transformatie?

‘Het mooie is dat ze dit ook echt willen en vormgeven. Daarom zijn we begin vorig jaar begonnen met een intern programma om hun betrokkenheid bij onze digitalisering te stimuleren. Voor al onze medewerkers, wereldwijd, op vrijwillige basis. Dit programma, genaamd “Expedition DNA”, start met een onlinemodule waar je in vijf uur doorheen gaat; die noemen we “Base Camp”. Als ze die met succes hebben afgerond, de teller staat nu op zo’n 40% van onze medewerkers, kunnen ze doorgaan richting de “Expeditie”. Daar gaan ze inhoudelijk meer de diepte in. Ze werken face to face samen met collega’s, ook van andere dochterbedrijven van Arcadis, en delen lessen, ervaringen en ideeën over digitale transformatie. Het kan ook direct leiden tot meer business, want medewerkers delen bijvoorbeeld ook client leads. Een van onze hoofddoelen is dat medewerkers met elkaar nieuwe netwerken bouwen om vervolgens samen door te gaan met ideeën voor digitale projecten. De eerste reacties zijn erg veelbelovend, er is nu al een wachtlijst om aan Expedition DNA mee te doen.’


En extern? Werkt u qua digitale transformatie bijvoorbeeld samen met partners in de waardeketen?

‘Zeker. Zo bekijken we met experts op het gebied van infrastructuur en mobiliteit hoe we data kunnen delen. Niet eenvoudig, want het gaat al snel over data van klanten, en dan krijg je te maken met regelgeving op het punt van privacy.’

‘We delen onze kennis

met start-ups

en hopen van hen te leren’

Kunt u een voorbeeld noemen van zo’n externe samenwerking?

‘Ja. Een strategische vraag voor ons is hoe burgers in de toekomst werken, leven en bewegen in steden. Daarin zal digitalisering een belangrijke rol spelen. We werken onder meer samen met Techstars, een internationaal netwerk dat ondernemers helpt om innovatieve start-ups in de bouwsector te helpen. Nieuwe, innovatieve oplossingen van deze start-ups kunnen bijdragen aan de vormgeving van de steden van de toekomst. Digitale hulpmiddelen zijn daarbij essentieel, denk aan levensechte 3D-ontwerpen of een VR-bril waarmee je burgers rond kunt leiden door een toekomstige woonomgeving. Wij begeleiden nu tien van deze start-ups, delen onze kennis en dragen voor hen interessante klanten aan. Op onze beurt hopen wij weer te leren van deze startende ondernemingen.’


Hoe zorgt u dat uw medewerkers enthousiast blijven over digitale transformatie, zonder angst om hun baan te verliezen?

‘Je moet ze laten zien waarom je het doet, en vooral wat voor hen de voordelen zijn. Daarbij moet je oppassen dat mensen niet het gevoel krijgen dat ze de veranderingen niet meer kunnen bijbenen. Je moet zorgen dat de medewerkers nieuwsgierig zijn naar nieuwe, digitale mogelijkheden en dat ze zaken willen verbeteren. Dan hoeven ze ook niet bang te zijn om hun werk te verliezen.’

ARCADIS


Sector

Ingenieurs- en adviesdiensten


Product

Ontwerp-, advies- en ingenieursdiensten

op het gebied van gebouwen,

milieu & ruimte, mobiliteit en water


Aantal medewerkers

27.000


Actief in aantal landen

70


Omzet 2018

3,3 miljard euro


Operationeel resultaat 2018

177 miljoen euro