Digitale
transformatie,
hoe pakt u
het aan?

JOHN HIJMANS

Partner BDO Corporate Clients

Digitale transformatie, waarschijnlijk bent u er al jaren mee bezig. In wat voor vorm dan ook. Logisch, want wie wil nou niet de huidige digitale mogelijkheden optimaal benutten? Digitale transformatie is van levensbelang: niet alleen voor multinationals en grote consumentenmerken, maar ook voor mkb-ondernemingen en organisaties in de publieke sector. Grote vraag is alleen: waar liggen voor uw organisatie de grootste kansen? Waar moet u precies op inzetten? Welke risico’s moet u in het oog houden? Hoe kunt u uw organisatie en processen digitaal inrichten ‘terwijl de winkel openblijft’? En, last but not least, hoe krijgt u uw medewerkers mee in die digitale transformatie?


Veel sectoren zijn al veranderd door digitale transformatie, nieuwe spelers met andere businessmodellen zetten nu de toon. En dat is nog maar het begin. Want de mogelijkheden en toepassingen van technologie, zoals het gebruik van data, IoT, cloud, robotisering en artificial intelligence nemen in rap tempo toe. Tegelijk geldt dat digitale transformatie niet direct in íedere sector zal zorgen voor vergaande disruptie. Veel digitale innovaties verlopen geleidelijk, met kleine stapjes. Mits goed uitgevoerd, biedt digitale transformatie enorme kansen: meer efficiency, hogere output en een gezonder rendement, ook voor uw organisatie.


In deze speciale BDO-uitgave leest u meer over hoe uiteenlopende bedrijven, waaronder Vopak, Arcadis, Microsoft en OHRA, omgaan met digitale transformatie. Petri Hofsté - commissaris bij onder meer Rabobank Groep, Fugro, Achmea en Kas Bank - vertelt over wat de rol van de commissaris binnen bedrijven die digitaal transformeren, idealiter zou moeten zijn. Ondernemer Ali Niknam, oprichter van internetbank bunq, laat zien hoe een volledig digitale fintech optrekt tegen de grootbanken. Daarnaast schetsen we u onze eigen visie op digitale transformatie. We beschrijven onze integrale aanpak aan de hand van het ‘BDO 360° perspectief op digitale transformatie’.

Ik hoop dat we u met deze uitgave weten te inspireren om door te gaan op uw weg van digitale transformatie. Want stilzitten is geen optie.


Heeft u naar aanleiding van deze uitgave vragen, opmerkingen of suggesties, of wilt u hulp bij uw digitale transformatie? Neem dan contact met mij op via john.hijmans@bdo.nl of met een van mijn collega’s die in dit magazine aan het woord komen.


Met vriendelijke groet,

John Hijmans

Partner BDO Corporate Clients