BDO EXPERTS

Digitale transformatie:
zo doe je het goed


Disruptief of in kleine stapjes: wanneer je als bedrijf ook straks relevant wilt zijn, ontkom je niet aan digitalisering. Van je organisatie, je communicatie, je processen en wellicht zelfs je product. Maar hoe doe je dat goed? En hoe omzeil je de valkuilen, die er zeker zijn? ‘Als je het integraal aanpakt, is de kans op succes het grootst.’

Organisaties moeten technologische ontwikkelingen omarmen en digitaal transformeren. De urgentie van digitale transformatie is vandaag de dag voldoende duidelijk: hoe langer je wacht, hoe groter de kans dat concurrenten of nieuwkomers je de loef afsteken. Digitaal ondernemen helpt bij het zoeken naar nieuwe producten en diensten, naar andere markten en nieuwe inkomstenbronnen, schetsen BDO’s digitale-transformatiespecialisten David Bos en Kees Plas.

Welke kansen biedt digitale transformatie voor organisaties nog meer?

David Bos: ‘De belangrijkste zijn het aanscherpen van de strategie en het optimaliseren van de bedrijfsvoering: je kunt er bedrijfsprocessen goedkoper, efficiënter en klantgerichter mee inrichten. Deze processen zijn nooit losse elementen maar hangen nauw met elkaar samen. Digitaliseer je het ene proces, dan heeft dat direct ook effect op andere processen. Die moeten dan mee in de digitaliseringsslag om tot een succesvolle en evenwichtige transformatie te komen.’


Kunt u een voorbeeld noemen?

Kees Plas: ‘Neem de implementatie van een ERP-systeem. Dat raakt niet alleen IT, maar ook andere aspecten van de organisatie: zo moeten de medewerkers leren omgaan met het nieuwe systeem, merken de klanten dat ze sneller worden bediend en kijkt de finance-afdeling naar het rendement van de ERP-investering. De sleutel tot succes zit bij digitale transformatie in een integrale en gecoördineerde aanpak.’


Is zo’n gecoördineerde aanpak in praktijk, zeker in grote organisaties, niet ontzettend lastig?

Plas: ‘Zeker, in veel organisaties vormt verkokering een belangrijke belemmering: iedereen doet zijn eigen ding. Vaak mondt dat uit in een operationele en IT-gestuurde aanpak, zonder onderliggende visie en niet gedreven vanuit de business.’


Welke risico’s zien jullie nog meer bij digitale transformatie?

Bos: ‘Diverse, van cyber-risico’s tot voldoen aan nieuwe wet- en regelgeving, denk aan privacy-issues en intellectueel eigendom. Van investeringen in technologie die uit de hand lopen tot medewerkers die de digitale omschakeling niet goed aankunnen door ontbrekende competenties of begeleiding. Daarom houden we, bij elke organisatie die we helpen bij hun digitale transformatie, die risico’s altijd goed in het oog.’


Jullie pleiten dus voor een geïntegreerde aanpak. Hoe bereik je die? En waar begin je?

Bos: ‘Wij werken bij klanten met het “BDO 360° perspectief op digitale transformatie”. Dit maakt zichtbaar wat er binnen een organisatie speelt, in en tussen alle - voor digitale transformatie relevante - interne processen. In onze visie wordt de digitale transformatie van een organisatie gevormd door drie dimensies. De eerste betreft een set van vijf aspecten: de klanten, de medewerkers, finance, IT en de propositie van diensten en producten. De tweede dimensie betreft de mate van digitale ontwikkeling van deze vijf aspecten. De derde dimensie is het interne executieniveau, dus wie wat gaat doen: de strategie van digitale transformatie door het topmanagement, de tactieken die het middenkader voor zijn rekening neemt en de operationele uitvoering door de werkvloer.’


David Bos

is partner bij BDO Advisory en Technology Leader. Hij werkte eerder voor Deloitte en heeft jarenlange ervaring met technologie en digitale transformatie.

‘De risico’s zijn divers, verlies ze bij digitale transformatie niet uit het oog’
David Bos

Wat betreft die tweede dimensie: hoeveel ontwikkelingsfasen van digitale transformatie onderscheidt u dan?

Plas: ‘Drie. In de eerste, traditionele fase gebruikt de organisatie IT om de business te ondersteunen. In de tweede, modernere fase gaat de organisatie meer gestructureerd te werk met digitale initiatieven en de digitalisering van bedrijfsprocessen. IT is nog steeds ondersteunend maar diep vervlochten met die processen. In de derde, toekomstbestendige fase werkt de organisatie volledig informatiegestuurd wat resulteert in een integrale digitale bedrijfsvoering. Daarbij realiseert iedereen zich, van hoog tot laag, de toegevoegde waarde die technologie kan leveren.’


Hoe gebruikt u dit BDO 360° perspectief op digitale transformatie?

Bos: ‘Op twee manieren. Als een momentopname om te kijken hoe een organisatie er voorstaat op het gebied van digitale transformatie. En als een soort kapstok om inzichtelijk te maken dat als je op het ene aspect digitaal transformeert, dat ook impact zal hebben op andere aspecten binnen de organisatie. Zodat je het integraal kunt bekijken en aanpakken. Dan is de kans op succes vele malen groter. Zo helpt dit model om de discussie over digitale transformatie naar een hoger niveau te tillen.’


Hoe gebruikt u zo’n model in uw adviespraktijk?

Bos: ‘We gaan in een eerste workshop met het management om tafel om te kijken wat hun digitale strategie is of zou kunnen zijn. Daarbij formuleren we “de stip op de horizon”. Vervolgens kijken we naar de tactische en operationele invulling van deze strategie. Dat doen we door vijf workshops te organiseren, gericht op de hiervoor genoemde vijf organisatieaspecten. We kijken bij ieder aspect of dit in een traditionele, moderne of toekomstbestendige fase van digitale ontwikkeling zit. Dat doen we samen met medewerkers van het betreffende bedrijf. Zij hebben de kennis, bovendien versterk je zo de interne betrokkenheid om digitaal te transformeren te versterken. Waar nodig organiseren wij “best practices”, waarbij onze klant een kijkje krijgt in de keuken van andere, digitaliserende organisaties.’Kees Plas

is partner BDO Advisory en verantwoordelijk voor managed cyber. Daarvoor was hij werkzaam bij Deloitte en BT en adviseert bedrijven over de toepassing van technologie.

‘De sleutel tot succes zit in een integrale en goed gecoördineerde aanpak’
Kees Plas

En na die vijf workshops?

Plas: ‘Dan komen wij met een plan van aanpak. Een draaiboek met daarin per aspect de tactieken om de strategische doelen te realiseren, te kijken hoe je toe kunt werken naar een toekomstbestendige situatie. Ons plan van aanpak omvat ook de operationele uitvoering, oftewel: hoe en met welke middelen bereikt de werkvloer het doel? Dat werken we vervolgens uit vanuit een integrale focus. Een voorbeeld: pleiten we vanuit “IT” voor een meer up-to-date softwaresysteem, dan beschrijven we onder “Medewerkers” wie wat nodig heeft aan scholing, en onder “Finance” wat het rendement van de software-investering zal zijn. Geen vaag managementjargon, maar superpraktisch. Dus: wat moet je wanneer doen, wat kost het, en wat zijn de doorlooptijden?’


Doet u al die stappen zelf?

Bos: ‘Nee, onze Digitale Transformatie-consultants zijn geen expert op al die vijf aspecten. Waar nodig, denk aan finance of hr, halen we er een vakspecialist van BDO bij. En we werken soms ook met specialisten van andere organisaties, trusted parties, waarbij wij de regie blijven voeren, als een soort van systems integrator. Dit hele traject doorlopen we met de klant in ongeveer drie maanden. Maar het kan sneller als dat nodig is. Als een klant eerst wil starten op één aspect? Dan kan dat ook. Maar ook dan zullen wij altijd de integrale samenhang met de andere vier aspecten blijven benadrukken.’


Meer weten over Digitale Transformatie?

Kijk dan op bdo.nl/digitaletransformatie


Liever doorpraten?

Neem dan contact op met david.bos@bdo.nl

of kees.plas@bdo.nl