Een heel
ander beeld

CHRIS VAN DEN HAAK
Voorzitter Branchegroep Zorg van BDO

De BDO-Benchmark Ziekenhuizen is de jaarlijkse ‘financiële gezondheidscheck’ van de Nederlandse ziekenhuizen. Wij voeren deze al sinds 2012 jaarlijks uit, tot nu toe uitsluitend voor de algemene ziekenhuizen. En met gepaste bescheidenheid mogen we toch zeggen dat deze ‘financiële stresstest’ inmiddels is uitgegroeid tot een gerespecteerd rapport in de zorgsector.

Dit jaar hebben wij voor het eerst ook de financiële gezondheid van de universitair medische centra in ons land geanalyseerd – de UMC’s. Dat hebben we gedaan in de vorm van een afzonderlijke analyse, maar met dezelfde methode als bij de algemene ziekenhuizen: op basis van de gepubliceerde jaarcijfers, en met dezelfde wegingsmethode. Met als doel: goed vergelijkbare cijfers en overige uitkomsten van beide onderzoeksgroepen.

De uitkomsten zijn opvallend. Want terwijl we in het ‘grote’ benchmarkrapport over de algemene ziekenhuizen dit jaar de noodklok moeten luiden over de financiële gezondheid van een flink deel van de instellingen – en over de toekomstige financierbaarheid van de ziekenhuiszorg in het algemeen – geven de jaarcijfers van de acht UMC’s een heel ander beeld. Gemiddeld scoren zij een 9,2 voor hun financiële gezondheid. En vijf van de acht zelfs een volle 10!

Is het dus allemaal rozengeur en maneschijn bij de UMC’s? Dat weet u als kenner zo mogelijk nog beter dan wij. Maar in financieel opzicht zijn deze belangrijke kenniscentra van de Nederlandse gezondheidszorg in elk geval kerngezond. Een geruststellend idee, gezien de uitdagingen waar de zorgsector als geheel de komende jaren voor staat.


Chris van den Haak

Voorzitter branchegroep Zorg van BDO

BDO-Benchmark Ziekenhuizen 2018 UMC special

In de UMC special van het Benchmark Ziekenhuizen leest u de overall financiële performance én vindt u een ranking van de 8 Nederlandse UMC’s. Benieuwd? Download de special via onderstaande button.