‘MEER KENNIS

OVER HET PROCES

VAN OVERDRAGEN’

ROB VAN ESDONK,
ZOON VAN DE HAARLEMSE
BAKKER-OPRICHTER JOHN VAN ESDONK“De overdracht binnen ons familiebedrijf gaat geleidelijk, dat is mooi. Al vijf jaar bespreken we het met BDO en de plannen worden steeds concreter. Sinds twee jaar ben ik operationeel directeur van De Haarlemse Bakker. Nico Soeteman, die hier nu tien jaar werkt, is de commercieel directeur. Mijn broer Rens en zus Marleen hebben vanuit hun functie inmiddels een rol in het MT. Volgend jaar wordt mijn vader zestig. Een mooi moment voor mijn broer, zus, Nico en ik om dan aandelen in het bedrijf te nemen. Alle vier hebben we de NextGen Masterclass gevolgd. We wilden meer kennis opdoen van het overnameproces. En ik vond het heel interessant om er andere jonge mensen uit familiebedrijven te spreken en mijn kennis te vergroten.

Mijn ouders kwamen achttien jaar geleden uit Brabant naar Haarlem om daar een failliet bakkersbedrijf over te nemen. Het begin was echt bikkelen. Ik ben supertrots dat we er een gezond bedrijf van hebben gemaakt. Samen iets opbouwen en ertegenaan, daar kan niets tegenop. Bovendien zie ik nog veel kansen om ons bedrijf verder uit te bouwen.”

‘INZICHT IN

BEDRIJFSSTRUCTUREN’

PAUL VAN RIJEN,
ZOON VAN ANERA-DIRECTEUR
GERARD VAN RIJEN“Wij houden werk en privé strikt gescheiden, dus het ging vroeger thuis nooit over de zaak. Later waarschuwde mijn vader wel vaak voor de zware verantwoordelijkheid van het ondernemerschap. Ik wilde eigenlijk architect worden. Maar tijdens de studie bleek architectonisch ontwerpen me niet zo te liggen, terwijl mechanica en rekenen juist heel goed gingen. En in de crisis floreerde Anera. Toen ben ik daar ‘even’ aan de slag gegaan… en altijd gebleven.

Mijn vader liet me vanaf het begin vrij om vernieuwingen aan te brengen, zoals 3D-tekenen. Daardoor voelde Anera al snel een beetje van mij. Mijn vader is een doener met doorzettingsvermogen die grote risico’s durft te nemen. Ik ben meer een sociale ondernemer, met oog voor netwerken en overleg. Dat moet ook: Anera is gegroeid naar vijftig mensen. Toch ben ik niet echt opgeleid voor het ondernemerschap.

De NextGen Masterclass helpt me gelukkig aan de nodige skills. Daardoor zie ik nu bijvoorbeeld waarom een bedrijfsstructuur op een bepaalde manier is opgebouwd. Als ik Anera straks heb overgenomen, hoop ik vooral een trotse vader achter te laten, want die heeft zijn ziel en zaligheid in het bedrijf gestopt.”

‘DE FAMILIE IS
ER VOOR HET
BEDRIJF, NIET
ANDERSOM’

MAARTJE VAN SCHAGEN,
DOCHTER VAN SIMAC-CEO
ERIC VAN SCHAGEN“Ik ben in het middenkader van Simac begonnen; bij de NextGen Masterclass leerde ik om ook vanuit een ander perspectief naar het bedrijf te kijken en de juridische structuur en de rol van aandeelhouders beter te zien. Sinds twee jaar zit ik in het directieteam van onze Nederlandse IT-bedrijven.

Als kind wist ik eigenlijk niet wat Simac precies deed. Mijn vader had het er weinig over, om geen druk op de kinderen te leggen. Maar ik zag wel de toewijding die het ondernemerschap van hem vroeg. Bijvoorbeeld als de vakantie op het allerlaatste moment werd afgeblazen vanwege een probleem bij het bedrijf.

Mijn vader wilde altijd op zijn 65ste het stokje overdragen. Nu dat dichterbij komt, krabbelt hij terug. Dat is prima; hij is er niet klaar voor en wij ook niet. Wel bespreken we steeds vaker hoe het bedrijf moet worden aangestuurd als het moment daar is. De familie wil heel graag een rol in Simac blijven spelen, we zullen het nooit verkopen. Maar het is niet zo dat een van ons per se CEO moet worden. Die rol gaat gewoon naar de beste kandidaat. De familie is er voor het bedrijf, niet andersom.”

6

PRANGENDE
VRAGEN

Instappen in het familiebedrijf is een serieuze beslissing. Als 'kind van' heb je allerlei vragen: Wat houdt het in? Zou ik het kunnen? En wil ik het écht? Met NextGen masterclasses helpt BDO de leiders van straks om zich optimaal voor te bereiden.

BEN IK WEL EEN ONDERNEMER?

Niet iedereen wordt geboren als ondernemer. Bij opvolging in familiebedrijven heb je te maken met een overdrager. Dan is het best begrijpelijk dat de opvolger zich afvraagt of hij/zij in huis heeft wat nodig is om een onderneming te leiden. Een objectieve reflectie door een buitenstaander op de capaciteiten, ambities en drijfveren van opvolgers helpt.


WIL IK HET WEL ECHT?

Vaak valt het woord ‘verwachtingen’ bij bedrijfsopvolging. Kinderen ervaren nog steeds wel eens druk vanuit de familie, het bedrijf of de ‘buitenwereld’ om een rol te pakken in het familiebedrijf. Het is goed om dit bespreekbaar te maken, en ook ervaring op te doen bij andere bedrijven. Dit helpt om de gedachten te vormen en tot weloverwogen keuzes te komen.


WAT HOUDT AANDEELHOUDERSCHAP IN?

Hoeveel twintigers sluiten al aan bij de bespreking van de jaarrekening? Dit soort onderwerpen blijft vaak wat langer buiten het zicht van de opvolgers, waardoor zij de meer juridisch-fiscale aspecten van het ondernemerschap nog niet goed kennen. Wat is een bv, wat mag een aandeelhouder wel wat een directeur niet mag, wat is een STAK? Om een volwaardige gesprekspartner te zijn in het opvolgingsproces moet je ook als opvolger weten waar je over praat.HOE WERKT AANDELENOVERDRACHT?

De overdracht van aandelen is een proces dat je niet vaak meemaakt. Voor opvolgers is het een lastig onderwerp. Maar het is goed dat ze zicht krijgen op de vormen van aandelenoverdracht en de impact die dat op hen heeft. Dit zorgt ervoor dat ze proactiever mee kunnen denken en beter kunnen opkomen voor hun eigen belangen.


WAT WORDT ER VAN MIJ VERWACHT?

Een interessante dynamiek is het proces van ‘opvolger’ naar ‘leider’. Vult de opvolger de rol net zo in zoals de overdrager dat deed? Of geeft deze een nieuwe invulling aan de rol? Een echte ondernemer denkt na over verwachtingen, maar trekt zijn eigen plan. Het stimuleren van ondernemerschap bij de nieuwe generatie is voor de langetermijncontinuïteit van het bedrijf letterlijk van levensbelang.


IS DAT NIET LASTIG MET FAMILIE SAMEN?

‘Met familie moet je wandelen en niet handelen’, luidt een gezegde. Wij zien dat werken met familie een enorme kracht heeft. De langetermijnoriëntatie en focus op continuïteit, ervaring, netwerken en betrokkenheid zijn ongeëvenaarde concurrentievoordelen. Daar schuilen ook valkuilen in. Het bespreekbaar maken van de juiste onderwerpen en afwegen van familie- en bedrijfsbelangen zorgt voor een solide fundament onder het familiebedrijf.
MEER WETEN?

Voor data en meer info over het NextGen Masterclass programma zie www.bdo.nl/nextgenmasterclass.


Over familiebedrijven? Neem dan vrijblijvend contact op met Ruud Loos

BDO Familiebedrijvenadviseur

(06-539 92 961)

Lees verder in ondernemersmagazine
Anders 

ANDERS bevat interviews en artikelen met ondernemers en deskundigen, vakinhoudelijke informatie met praktische tips, en een kijkje achter de schermen via boeiende businesscases.