Een moderne werkgever zijn en tegelijk de traditionele waarden van het familiebedrijf in ere houden: KlokHolding uit Nijmegen bewijst dat het kan. Wat is hun geheim?

Aan het fris ingerichte kantoorpand in de Nijmeegse Kanaalstraat is niet meteen af te lezen dat de geschiedenis van KlokHolding, waar KlokGroep en Novaform onderdeel van uitmaken, teruggaat tot 1922. Het is een open gebouw vol glazen wanden, flexplekken en hoekjes die geschikt zijn voor overleg. Tweeënhalf jaar geleden verhuisde het bouwbedrijf hierheen en werden de vestigingen in Nijmegen en Druten samengebracht in dit nieuwe kantoorpand. “Niemand heeft hier meer een vaste werkplek”, vertelt algemeen directeur Ton van de Klok terwijl hij door de gangen loopt. “Ik ook niet. Werknemers van dezelfde afdeling zoeken elkaar wel op, maar je zit niet meer aan een bureautje vast. Staand vergaderen, op de bank met een kop koffie wat dingen doorlopen: wij zien dit als de nieuwe manier van werken.”


EEN ECHTE VAKMAN

Het was de opa van Ton van de Klok die in 1922 bij zijn huis in Druten zijn eigen aannemersbedrijf oprichtte. Johan van de Klok, een echte vakman. In de jaren vijftig kwamen Johans vier zonen in het bedrijf. Na verloop van tijd overleed een van de zonen, de andere twee werden door de vader van Ton uitgekocht. “Dat werd allemaal zonder gekrakeel geregeld. Het maakte de weg vrij voor de derde generatie”, zegt Ton. Zijn oudste broer John kwam als eerste in het familiebedrijf werken, gevolgd door zijn jongere broer Fons. Zelf werkte Ton eerst een aantal jaar bij een ander bouw- en ontwikkelingsbedrijf. “Daar leerde ik ongelooflijk veel van: jezelf waarmaken in een vreemde omgeving.”


Onder leiding van de derde generatie breidde KlokHolding vanaf de jaren negentig haar portefeuille uit. Het bouwbedrijf ging zich ook bezighouden met grondverwerving en projectontwikkeling, met name in de woningbouw. Het bedrijf groeide daarna hard door. John deed op zijn 56ste een stap terug en werd commissaris, Ton en commercieel directeur Fons vormen nu de directie, samen met enkele directieleden van ‘buiten’.


LUISTEREN NAAR DE JEUGD

Een echt familiebedrijf dus. Maar wel een bedrijf dat heel bewust openstaat voor ideeën van buitenaf, vertelt Ton van de Klok. “We willen echt voorkomen dat we daar blind voor worden. Iedereen die hier als werknemer binnenkomt, nodigen wij uit om met zijn of haar ideeën te komen. Ik ben 53 jaar, hier komen mensen van 25, 26 jaar binnen. Die denken heel anders dan ik. We vinden het heel belangrijk om daarnaar te luisteren, daar worden we beter van.”

Om die reden wordt met elke nieuwe werknemer een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) opgesteld. “De omvang daarvan is een beetje afhankelijk van de functie. Een realisatiemedewerker, vroeger noemden we dat timmerman, heeft een ander POP dan een trainee die van de universiteit komt. Maar iedereen krijgt een traject: je begint een halfjaar hier, dan een halfjaar daar, en dan ga je in die functie werken.”‘WIJ HOEVEN NIET
IEDEREEN VAST
TE HOUDEN.
EEN BAAN VOOR
HET LEVEN, DAT IS
NIET MEER VAN
DEZE TIJD’

INTERNE ACADEMIE

Daarnaast is er de KlokSchool, de interne academie. “Deze bestaat nu een jaar of vijf, zes”, zegt Ton. “Een keer per jaar stellen we daarvoor een programma op. Iedereen kan daarvoor input geven. Vervolgens bieden we cursussen aan, die gegeven kunnen worden door eigen medewerkers – het hoofd juridische zaken, of een virtueel bouwer – of door extern deskundigen. Het is een manier om kennis te delen die anders vaak gefragmenteerd door het bedrijf zit. En het is goed voor de onderlinge samenhang: van vier tot zes ’s middags bijeenkomen, daarna samen een hapje eten. Alle jongere werknemers doen hieraan mee.”


De keerzijde is natuurlijk dat goed getraind personeel ook interessant kan zijn voor de concurrentie. Dat er soms werknemers vertrekken om hun carrière elders voort te zetten, vindt Ton van de Klok niet zo erg. “Wij hoeven niet iedereen vast te houden. Een baan voor het leven, dat is niet meer van deze tijd. Dat moet je helemaal niet meer willen. Wij geven mensen de ruimte; soms zeggen we na een jaar of vier, vijf: heb je niet de behoefte om eens verder te kijken? Natuurlijk wil ik goede, betrokken mensen graag behouden. Maar in de huidige tijd, waarin iedereen heel mobiel is, is het heel begrijpelijk dat sommige mensen na verloop van tijd een overstap willen maken.”‘IEDEREEN DIE HIER ALS WERKNEMER BINNENKOMT, NODIGEN WIJ UIT OM
MET IDEEËN TE KOMEN’

FLEXIBEL WERKEN

KlokHolding wil ook op andere vlakken een werkgever zijn die jongere generaties aanspreekt. “Voor jonge mensen is salaris nog altijd wel een ding, maar lang niet meer het belangrijkst. Het gaat om betrokkenheid, genoeg kansen krijgen, flexibel kunnen werken. Dat laatste bieden we ook: de eersten komen hier rond halfzeven

’s ochtends voor de file binnen, de laatsten komen rond halftien en werken tot in de vroege avond. We propageren thuiswerken ook: geen vaste dag in de week, maar als je iets belangrijks moet uitwerken, doe dat vooral lekker rustig thuis. En als iemand vanwege een privékwestie een paar dagen thuis moet werken, kan dat ook.”


Een open blik, je waar nodig aanpassen aan de omstandigheden of de veranderende tijdgeest. Ogen van buiten kunnen daarbij helpen, weten ze bij KlokHolding. Daarom beschikt het bedrijf ook al jaren over een raad van commissarissen met daarin – naast Tons oudere broer John – mensen van buiten de familie. Ton van de Klok: “In vroegere jaren kon de rvc ons een spiegel voorhouden tijdens jaren van groei. Ik heb door schade en schande geleerd dat zulk advies heel nuttig kan zijn. Vroeger, als ik vond dat ik een goed plan had, hoorde ik de rest niet meer. Nu luister ik beter en de commissarissen spelen daarbij een belangrijke rol. Het is een klankbord, een spiegel die ons bij de tijd houdt.”

BARBECUE IN DE TUIN

Bij het laatste medewerkerstevredenheidsonderzoek dat KlokHolding uitvoerde, scoorde het bedrijf een 7,8. “Ik denk dat veel mensen zich hier senang voelen”, zegt Ton. “Ze voelen zich verbonden aan het familiebedrijf. De jaarlijkse barbecue voor het jongere personeel is altijd bij mijn broer in de tuin.” Voorlopig is de groei er nog niet uit. De omzet groeit van € 225 miljoen in 2018 naar verwachting in 2019 door naar ruim € 270 miljoen. “Het zou zelfs harder kunnen gaan, we verkopen vaak ‘nee’. We willen het bedrijf niet kapot groeien. Het draait goed, de tevredenheid onder onze mensen is groot. We zijn trots op wat we hier hebben neergezet.”KLOKHOLDING


Gestart: 1922
Sector: Bouw en ontwikkeling
Plaats: Nijmegen
Medewerkers: 250
Omzet: € 225 miljoen (2018)
www.klokgroep.nl

EXPERT EYES

Joost Vat

‘Scherm uw privévermogen af’


“Het is de uitdaging voor elk familiebedrijf: verloochen je afkomst niet, maar trap ook niet in de valkuilen die je met name bij familiebedrijven vaak tegenkomt. Zoals te veel afhankelijk zijn van een of twee eigenaren. Of bij werknemers meer waarde hechten aan loyaliteit dan aan kwaliteit”, reageert Joost Vat, partner BDO Advisory en specialist in familiebedrijven. “KlokHolding is een mooi voorbeeld van hoe het wél moet. Een klassiek familiebedrijf, maar ze beseffen ook dat de wereld ontwikkelt en dat zij daarin mee moeten. Ook de externe raad van commissarissen is verstandig: dan houd je als familie wel de touwtjes in handen, maar het dwingt je ook om vragen te stellen aan mensen van buiten. Familiebedrijven moeten zichzelf een spiegel durven voorhouden. Wat zijn onze familiewaarden? Wat zijn onze doelen op lange termijn? En hoe moeten we dan met onze mensen omgaan om die doelen te bereiken? Wat dat betreft is KlokHolding een mooi rolmodel.”MEER WETEN?

Over familiebedrijven?

Neem dan vrijblijvend contact op met

Joost Vat BDO Familiebedrijvenadviseur

(030) 284 99 60 / (06) 17 32 01 09


Lees verder in ondernemersmagazine
Anders

ANDERS bevat interviews en artikelen met ondernemers en deskundigen, vakinhoudelijke informatie met praktische tips, en een kijkje achter de schermen via boeiende businesscases.